Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 07 december 2009 Uitvoeringsprogramma Provinciaal Meerjarenprogramma Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) Noord-Holland 2010 vastgesteld

Op 24 november 2009 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) Uitvoeringsprogramma 2010 vastgesteld. In totaal reserveert de provincie Noord-Holland voor 2010 bijna € 60,- miljoen voor projecten in het landelijk gebied.

€ 18 miljoen hiervan is bestemd voor recreatie rondom steden. Bijna € 20 miljoen is bestemd voor natuurontwikkeling: de ecologische hoofdstructuur. GS trekt ruim € 800.000 extra uit voor de aanleg van fiets- wandel- en ruiterpaden en vaarroutes.

De gebiedscommissie ILG Kop van Noord-Holland heeft dit jaar 17 projecten voorgedragen aan GS. Hiervan hebben 2 projecten een positief advies gekregen, 8 project zijn aangehouden en 7 projecten zijn niet akkoord bevonden. De gebiedscommissie ILG Texel heeft dit jaar 8 projecten voorgedragen aan GS. Hiervan hebben 4 projecten een positief advies gekregen en 4 projecten zijn niet akkoord bevonden.

Regio Kop van Noord Holland & Texel:

Provinciebreed oa:

In het ILG - uitvoeringsprogramma 2010 zijn alle projecten opgenomen die in 2010 subsidie kunnen aanvragen uit het Investeringbudget Landelijk Gebied. In 2009 ontvingen de zeven ILG-gebiedsbureaus in totaal 235 aanmeldingen van projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie. 129 projecten zijn door GS positief beoordeeld. Deze projecten kunnen in 2010 subsidie aanvragen. 73 projecten zijn aangehouden. Dat betekent dat hierover op een later tijdstip een besluit wordt genomen. 33 projecten zijn afgewezen. Een project kan worden afgewezen omdat het niet voldoet aan de ILG-doelen of omdat het project nog niet genoeg gevorderd om subsidie aan te vragen.

Sociaal Economische Vitalisering

Door het grote animo voor projecten in het kader van Sociaal Economische Vitalisering is het grootste deel van het POP-budget, dat voor de periode 2007-2013 door de EU aan de provincie Noord-Holland ter beschikking is gesteld, reeds besteed. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel budget voor 2010 beschikbaar is. Dit is namelijk afhankelijk van het daadwerkelijk aantal subsidiebeschikkingen dat (nog) in 2009 wordt afgegeven.

Actualisatie 2010

Begin 2010 wordt bekeken in hoeverre de begrote POP-gelden binnen de provincie Noord-Holland zijn beschikt en uitgegeven. Het 'nieuwe' budget bestaat dan uit het resterend budget uit POP2 aangevuld met het resterend budget van provinciale middelen voor dit thema. Op basis hiervan zullen GS begin 2010 een besluit nemen over de verdeling van budgetruimte voor het jaar 2010 per gebiedscommissie.

Extra geld voor recreatieve verbindingen

De provincie Noord-Holland streeft naar een samenhangend netwerk van wandel,- vaar,- en fietsroutes in Noord-Holland. GS hebben daarom besloten voor een aantal SEV-projecten extra middelen ter beschikking te stellen. Het gaat om SEV-projecten die subsidie hebben aangevraagd voor een recreatieve verbinding. Deze projecten ontvangen een provinciale bijdrage uit de zogenaamde Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H). Op maandag 8 december wordt het TWIN-H-programma 2010 definitief vastgesteld.

Meer informatie?

Alle projecten die door GS positief zijn beoordeeld en in aanmerking komen voor een ILG subsidieaanvraag in 2010 zijn opgenomen in de Projectenlijst Uitvoeringsprogramma 2010. De motivatie voor het GS-besluit kunt u nalezen in de toelichting bij het GS-besluit. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw gebiedsbureau.

De Projectenlijst Uitvoeringsprogramma 2010 en Toelichting bij GS-besluit Uitvoeringsprogramma 2010 is te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl