Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 19 april 2010 Handtekeningen Den Oever aangeboden aan algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraad Kees Stam overhandigde woensdag het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de onlangs door bewoners en ondernemers van Den Oever verzamelde pamfletten en handtekeningen. In de pamfletten spreekt men zich uit voor versterking van de hoogwaterkering volgens variant 3B. Bij variant 3B wordt een nieuwe zeedijk om de haven heen gelegd, waardoor de ondernemers op het haventerrein geen wateroverlast meer hebben.

Kees Stam: 'Dit is een helder signaal uit de Wieringer gemeenschap. 3B is wel de duurste variant. Bij onze plannen moeten we rekening houden met de randvoorwaarden die het Rijk ons stelt, waarbij het subsidiebedrag dat ons voor de versterking ter beschikking staat het meest cruciaal is. Maar daarbinnen willen we de belangen van de omgeving zo veel mogelijk meenemen: we zoeken met plaatselijke deskundigen naar een haalbare en betaalbare oplossing, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwaliteit. Daarom wilde ik de handtekeningen graag onder de aandacht brengen van het algemeen bestuur.'† Dit college van hoofdingelanden bepaalt uiteindelijk samen met het provinciebestuur op welke wijze de hoogwaterkering versterkt wordt.

De pamfletten en handtekeningen werden door bewoners en ondernemers aan de hoogheemraad aangeboden tijdens de informatiebijeenkomsten die het schap begin maart in Den Oever hield.

Milieu effect rapportage

Binnenkort start het hoogheemraadschap met het onderzoek naar de effecten van de verschillende varianten voor versterking op de omgeving,† de 'milieu effect rapportage'. Eerst stelt de provincie tweede helft mei de richtlijnen voor dit onderzoek op. Hierbij bepaalt ze welke aspecten onderzocht moeten worden (bijvoorbeeld het effect op wonen, werken, natuur, milieu, cultuurhistorie), maar ook welke varianten in het onderzoek mee moeten worden genomen.

Het hoogheemraadschap heeft in zijn startnotitie aangegeven dat ze vier varianten wil onderzoeken. Op basis van de milieu effectrapportage, de maatschappelijke kosten baten analyse en de financiŽle haalbaarheid wordt uiteindelijk het voorkeursalternatief gekozen. Dat wordt verder in procedure genomen.

Meer informatie

Meer informatie over de versterking van hoogwaterkering Den Oever is te vinden op www.hhnk.nl/dijkversterking, klik rechts op 'Hoogwaterkering Den Oever'. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl