Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 10 mei 2010 Wethouders Niedorp beŽdigd

Tijdens de raadsvergadering op 29 april 2010 zijn de heren IJ.J. Bijlstra (VVD), J.S. van Dijk (PvdA) en H.G. Koomen (CDA) als wethouders van Niedorp beëdigd. De vrijgekomen raadszetels worden ingevuld door respectievelijk I.T. van Staveren, T. van Herwerden en J.M.M. Vriend. Deze heren legden tijdens de vergadering de officiële eed of belofte af.

Wethouders Niedorp

Vóór de beëdiging is het coalitieprogramma VVD, PvdA en CDA behandeld door de raad. Na de beëdiging van de drie wethouders is officieel afscheid genomen van de heren W.N. Cool en P.J.J. Hoogerbrugge. De nieuwe wethouders hebben hun eerste werkdag op maandag 3 mei 2010.

Burgemeester A. van Dok-van Weele heeft in haar portefeuille Algemeen Bestuurlijke zaken, herindeling, burgerparticipatie, Communicatie & Publieksvoorlichting, Informatiebeleid & Automatisering, Inburgering, Juridische zaken, Kunst & Cultuur, Openbare orde en Veiligheid, Personeel & Organisatie, Burgerzaken, Politie, Brandweer & rampenbestrijding, Organisatie ontwikkeling, Monumentenzorg, Horeca, Bibliotheek, Handhaving, Intergemeentelijke- en Regionale samenwerking.

Wethouder Bijlstra is 1ste loco-burgemeester en heeft in zijn portefeuille de kernen Nieuwe Niedorp, en Winkel. Verder heeft hij in zijn portefeuille Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht, Beheer en werken, Beheer gemeentelijke gebouwen, Milieu, Reiniging, Afvalverwerking, Waterzuivering, Duurzame energie, Stads- en dorpsvernieuwing, Begraafplaatsen, Grondbeleid - grondzaken (exploitatie / aankoop etcetera), LTO, Vitaal platteland (ISV), Economische zaken (middenstand / bedrijventerreinen) en de stuurgroep Herindeling.

De heer Van Dijk richt zich op de kernen Kolhorn, Barsingerhorn, Lutjewinkel, Haringhuizen. Verder is zijn portefeuille 'gevuld' met Financiën, Coördinatie kernenbeleid, Wijk en buurtbeheer - speelvoorzieningen, Dorpsraden, Lokaal subsidie beleid, Toerisme en recreatie, Voorzieningen kleine kernen - dorpshuzien / servicewinkel, Onderwijs en de ISD. De heer Van Dijk is tweede loco-burgemeester.

Wethouder Koomen heeft in zijn portefeuille de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Doelgroepenvervoer, Verkeer en Vervoer, Ouderen, Jeugd Onderwijs Zorg (JOZ), Jeugd & Inburgering, Jeugdzaken, Verenigingen, vrijwilligersbeleid, Volksgezondheid, Kinderopvang, Dierenwelzijn, Sport en Werkvoorziening en sociale activering. De heer Koomen is derde loco-burgemeester en richt zich op de kernen 't Veld, Zijdewind en Oude Niedorp. (Bron: Gemeente Niedorp)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl