Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 11 juni 2010 Start samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin Schagen - Zijpe op 14 juni 2010

De formele start voor de samenwerking voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Schagen Zijpe is een feit. Maandag 14 juni 2010 ondertekenen tijdens een feestelijke bijeenkomst de betrokken partijen hiervoor een intentieverklaring. De gemeenten Schagen en Zijpe, de GGD Hollands Noorden, Bureau Jeugdzorg, De Wering maatschappelijk werk, Stichting Welzijnsbevordering, Kern8, het Verloskundig Centrum Noord-Holland Noord, het Geboortecentrum Gemini en verloskundigenpraktijk Duin en Dijk ondertekenen de verklaring.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt het bureau voor medisch onderzoek en opvoedingsondersteuning voor kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot en met 19 jaar, oftewel vanaf de zwangerschap tot volwassenheid. Waar inwoners van Schagen en Zijpe nu nog bij verschillende instanties langsgaan voor bijvoorbeeld zwangerschapscontroles, bezoeken aan het consultatiebureau en de controles van de schoolarts, gebeurt dit straks onder n dak bij het CJG. Het CJG is dan ook meer dan de opvolger van het consultatiebureau. Het CJG start op 1 oktober 2010 nog kleinschalig in het huidige gebouw van het consultatiebureau aan het Rensgars. Vanaf eind volgend jaar is er een nieuw gebouw aan de Zuiderweg op de plek van het oude Connexxiongebouw, dat daar door de fysiotherapie Praktijk Hoep Zuid zal worden gebouwd.

Behalve de medische controles vindt in het CJG ook opvoedingsondersteuning plaats. In Schagen is voor de twee gemeenten nu al het Bureau Opvoedvragen met een spreekuur op afspraak in de buitenschoolse opvang Groeneweg. Dit bureau krijgt ook een plek in het nieuwe CJG. Daarnaast krijgt het algemeen maatschappelijk werk van De Wering een plaats in het nieuwe gebouw en kunnen ook jongeren zelf er terecht met hun vragen.

De feestelijke bijeenkomst voor de formele start op maandag 14 juni, is in de Ridderzaal van het Slot aan het Slotplein 4 in Schagen en duurt van 09.30 tot 12.00 uur. Het eerste uur wordt besteed aan de ondertekening van de intentieverklaring, tijdens het tweede deel van de bijeenkomst is er een voorlichting over de Verwijsindex Risicojongeren door de brandpuntfunctionaris Verwijsindex uit Den Helder. (Bron: Gemeente Zijpe)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl