Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen : 05 oktober 2010 Eerste aanzet strategische visie Hollands Kroon

Vier thema-avonden over toekomst nieuwe gemeente

Donderdag 2, maandag 6, dinsdag 7 en maandag 13 september 2010 vonden vier thema-avonden plaats over de toekomst van Hollands Kroon. De thema's `gemeente en gemeenschap', `wonen, welzijn en zorg', `ruimtelijke kwaliteit' en `recreatie, werkgelegenheid, economie en toerisme' passeerden de revue. Van dorpsraad tot VVV, van LTO tot de Milieufederatie, allerlei belangenorganisaties waren uitgenodigd hun visie te geven op een van de thema's. De informatie wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de toekomstvisie, ook wel strategische visie genoemd.

Rode draad

Over een aantal zaken was men het tijdens meerdere thema-avonden eens. Er moet ruimte zijn voor beperkt bouwen van nieuwe woningen voor eigen behoefte. Maar eerst zouden er banen gecreëerd moeten worden in de regio. Uitbreiding van werkgelegenheid gaat eigenlijk voor uitbreiding van `woongelegenheid'. Eerst banen, dan huizen. Tijdens drie van de vier avonden werd ook regionaal samenwerken als belangrijk aandachtspunt genoemd.

Over de grenzen van Hollands Kroon heenkijken is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de nieuwe gemeente. Kansen benutten in regionaal verband. Meerdere keren werd ook de zorg uitgesproken dat de bevolkingsopbouw gaat veranderen. Er wordt krimp verwacht voor de regio. Als er krimp aankomt, dan moeten we daarop voorbereid zijn volgens de aanwezigen. Het behoud van de eigen identiteit, het landelijke karakter en de kleinschaligheid, was ook een terugkerend punt tijdens de thema-avonden. Deze en andere informatie wordt straks gebundeld in de strategische visie.

Strategische visie; vervolgstappen

De strategische visie bevat richtinggevende uitspraken voor de komende acht tot tien jaar. Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van bestaande visies maar ook van nieuwe inzichten. Alle inbreng tijdens de avonden wordt verwerkt in een discussiestuk. Dit stuk wordt bediscussieerd met raadsleden. Een concept versie wordt voorgelegd aan alle geïnteresseerden (bewoners, deelnemers van de thema-avonden etc). Daarna wordt alle informatie samengevoegd tot een strategische visie die wordt vastgesteld in de vier gemeenteraden. De strategische visie wordt voor definitieve vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon aangeboden.

Reageren via de website hollandskroon.nl

Het is voor alle inwoners van het toekomstige Hollands Kroon mogelijk om via hollandskroon.nl te reageren op de thema's van de strategische visie. De stellingen van de thema-avonden staan binnenkort op de website en iedereen kan daarop zijn of haar reactie en visie geven. De verslagen van de thema-avonden staan binnenkort ook allemaal op de website van Hollands Kroon.

Fusie Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. De nieuwe gemeente wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is noodzakelijk omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl