Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 12 oktober 2010 Zwakke Schakels Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de Duinen Kop van Noord-Holland: Wat laten we over aan de markt?

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakte onlangs bekend dat het 250 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor de versterking van de twee Zwakke Schakels Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de Duinen Kop van Noord-Holland met zand.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland onderzoeken nu wat er mogelijk is voor dit bedrag. Daarbij kijken we onder andere naar wat de markt hierin kan betekenen.

Nu er een besluit ligt van het ministerie over de kustversterking, kunnen hoogheemraadschap en provincie de plannen verder uitwerken. En dat is belangrijk, want beide partijen zijn ervan overtuigd dat ze snel aan de slag moeten met het op orde brengen van de veiligheid van de kust.

De komenden maanden bepalen hoe de kust weer veilig wordt gemaakt. 250 miljoen is bijna 100 miljoen euro minder dan de oorspronkelijk geraamde kosten. We zijn nu aan het onderzoeken welke concrete gevolgen dat heeft voor de plannen. Veiligheid blijft prioriteit, daar zullen we niet aan afdoen. En ook de zandige, zeewaartse oplossing blijft het uitgangspunt. We willen onder andere kijken wat de markt voor ons kan betekenen. Zo onderzoeken we of het gunstig is de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld het ontwerp van de kustversterking door bedrijven voor hun rekening te laten nemen.

Beheer en onderhoud

Ook andere zaken werkt het hoogheemraadschap samen met andere partijen de komende maanden verder uit. Er moeten afspraken komen met onder andere Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van de nieuwe kust. Verder voert de provincie overleg met gemeenten over hoe de kustversterking meer op kan leveren voor recreatie en toerisme. De manier waarop de kust wordt versterkt, bepaalt wat er mogelijk is: hoeveel nieuw strand komt er bijvoorbeeld bij?

Daarnaast buigt het hoogheemraadschap zich over de effecten die de kustversterking op de natuur kan hebben. Hiervoor wordt onderzoek verricht naar de gevolgen van het aanbrengen van zand voor de kust. Tot slot moet ook worden vastgesteld welke vergunningen allemaal nodig zijn voor een aanpassing van de kust, maar ook om werkzaamheden te verrichten.

Kustversterkingsplan

Zo wordt de komende maanden steeds duidelijker hoe de versterking van de Zwakke Schakels eruit gaat zien, en wat er allemaal voor nodig is. De volgende stap is het opstellen van het kustversterkingsplan. Hierin staat precies omschreven hoe de kust versterkt wordt. Dit plan wordt ter inzage gelegd voor inspraak. (Bronen: prov. nh, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl