Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 14 oktober 2010 Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met het ontwerp partile herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voor wat betreft de themas Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones, weidevogelleefgebieden en intensieve veehouderij.

U kunt het ontwerp partile herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie met ingang van dinsdag 12 oktober 2010 tot en met maandag 8 november 2010 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, kamer 3096, en in verband met onze verhuizing vanaf 1 november 2010 in de Ceylonpoort 5-25 te Haarlem, kamer 7.34. Bij voorkeur graag telefonisch een afspraak maken voor inzage, tel: 023-5143816. U kunt de stukken ook hieronder downloaden en inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen van opmerkingen

Met ingang van 12 oktober 2010 tot en met 8 november 2010 kan een ieder schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen maken over het hierboven genoemde stuk. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van drs. M. Hanou, team Structuurvisie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van Partile herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. U kunt uw opmerkingen ook per email versturen aan structuurvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van Partile herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

Meer informatie op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl