Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 19 oktober 2010 Intrekken speelautomatenverordening Wieringen

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 30 september 2010 de speelautomatenverordening Wieringen heeft ingetrokken.

Bij raadsbesluit van 19 december 1996 is de Speelautomatenverordening Wieringen vastgesteld. De bepalingen met betrekking tot de speelautomaten zijn sinds enige jaren opgenomen in de model APV van de VNG en door de gemeenteraad van Wieringen overgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Wieringen.

Gelet hierop is de Speelautomatenverordening Wieringen overbodig geworden.

De speelautomatenverordening Wieringen is op 1 oktober 2010 ingetrokken. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het Register van bekendmaking op 15 oktober 2010 onder het nummer 375.

Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het desbetreffende besluit beschikbaar gesteld. (Bron: Gemeente Wieringen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl