Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 21 oktober 2010 Werkconferentie vier raden fusiegemeente Hollands Kroon

Dinsdag 12 oktober 2010 kwamen in het gemeentehuis van Anna Paulowna de vier raden van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer bij elkaar. De raadsleden spraken tijdens de werkconferentie met elkaar over de strategische visie voor de nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon.

Een gedragen toekomstvisie op Hollands Kroon

"Een goede stap in de richting van een gedragen toekomstvisie op Hollands Kroon". Dit was de algemene opvatting van de raadsleden aan het einde van de avond. In kleine groepen discussieerden de raadsleden over een eerste concept visie. Een reeks van onderwerpen kwam daarbij aan bod.

Sommige hiervan leidden tot tegengestelde opvattingen, over andere punten bestond grote overeenstemming. Iedereen was het erover eens dat de fusie aanleiding is om meer samen te gaan werken met de omliggende gemeenten. Verder vond men dat Hollands Kroon moet inzetten op haalbare ambities, het wordt een realistische gemeente.

De speerpunten `Ruimte voor identiteitsversterkende economische ontwikkelingen', `Ruimte voor grote betrokkenheid van burgers en bedrijven' en `Ruimte voor kwalitatief hoogwaardig wonen en leven' worden door het merendeel van de raadsleden onderschreven. Duurzaamheid, kwaliteit en slimme/multifunctionele combinaties zijn de kernwaarden van de nieuwe gemeente.

Over kleinschaligheid als kernwaarde lopen de meningen uiteen.

Strategische visie; vervolgstappen

De strategische visie bevat richtinggevende uitspraken voor de komende acht tot tien jaar. Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van bestaande visies maar ook van nieuwe inzichten. Een concept versie wordt voorgelegd aan alle geïnteresseerden (bewoners, deelnemers van de thema- avonden etc).

Daarna wordt alle informatie samengevoegd tot een strategische visie die wordt vastgesteld in de vier gemeenteraden. De strategische visie wordt voor definitieve vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon aangeboden.

Ruimte voor inwoners vier gemeenten om te reageren

Ook voor inwoners is het mogelijk om mee te denken over de toekomst van Hollands Kroon. Op hollandskroon.nl kan eenieder reageren op de vier thema's van de strategische visie. Inwoners kunnen op de website aangeven of ze het eens of oneens zijn met stellingen over de vier thema's.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. Hollands Kroon wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is gewenst, omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen. (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl