Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen : 25 oktober 2010 Fusiegemeente Hollands Kroon vraagt aandacht voor fusie bij minister Donner

De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer dringen er bij minister Donner op aan de fusie van de vier gemeenten voor te leggen aan de Tweede Kamer. De gemeenten zijn ervan overtuigd dat een herindeling noodzakelijk is. Op 18 oktober vroegen zij de Minister in een brief om het herindelingsadvies verder te leiden naar het wetgevingstraject.

Instemming gemeenteraden

De vorming van de nieuwe duurzame en bestuurskrachtige gemeente Hollands Kroon is een initiatief van de vier gemeenten zelf. Twee van de vier raden stemden unaniem in met het voornemen om te gaan fuseren. De gemeenteraden van Anna Paulowna en Niedorp hebben beide met één stem tegen ingestemd met de fusie.

Daarmee is er volgens de vier gemeenten voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak om de fusie te gaan vormgeven. De krachtverhoudingen in de regio zijn goed in balans als naast Den Helder en Texel nog een gemeente van vergelijkbare omvang ontstaat. Dat bevordert de constructieve samenwerking in de kop van Noord-Holland.

Gemeenten bouwen aan een gezamenlijke toekomst

Op dit moment is de ontwikkeling van een strategische visie in volle gang. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties wordt een toekomstvisie voor Hollands Kroon gemaakt. Er wordt met visie en daadkracht gebouwd aan een nieuwe organisatie. Met de harmonisatie en ontwikkeling van producten en diensten zijn de gemeenten gezamenlijk al volop aan de slag. Voor ons is er alle reden om nu door te pakken, vertelt burgemeester Leegwater van Wieringermeer, voorzitter van de stuurgroep van de fusie. We bouwen volop aan de nieuwe organisatie en de nieuwe gemeente. Nu is het moment om ook van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemming te krijgen.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. Hollands Kroon wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is gewenst, omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen. (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl