Algemeen : 04 november 2010 Wat vindt u van de concept toekomstvisie Hollands Kroon? Dialoogbijeenkomsten op 22, 23, 24 en 25 november 2010

De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer hebben een concept toekomstvisie voor de nog te vormen gemeente Hollands Kroon opgesteld. In openbare dialoogbijeenkomsten willen de gemeenten in gesprek met alle genteresseerden om de visie nog verder aan te scherpen.

Toekomstvisie

De toekomstvisie bevat richtinggevende uitspraken voor de komende acht tot tien jaar. Wat zijn de ambities? Hoe ziet Hollands Kroon er in 2020 uit? Deze vragen komen in de toekomstvisie aan de orde. De toekomstvisie is te downloaden op www.hollandskroon.nl. Hier staan ook de onderliggende stukken zoals het verslag van de gezamenlijke raadsconferentie en het verslag van de discussieavonden met vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de bijeenkomsten wordt de concept toekomstvisie in een open dialoog besproken. De raadsleden zijn uitgenodigd om mee te praten en te luisteren. Met de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten kan de definitieve toekomstvisie worden opgesteld. Deze wordt vervolgens voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden.

Data en aanmelden

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de toekomstvisie, is welkom op n van de volgende dialoogbijeenkomsten; maandag 22 november in het gemeentehuis van Niedorp, dinsdag 23 november in het gemeentehuis van Wieringen, woensdag 24 november in het gemeentehuis van Wieringermeer of donderdag 25 november in het gemeentehuis van Anna Paulowna. Het tijdstip van aanvang is om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de zaal voor publiek geopend.

Aanmelden voor een dialoogbijeenkomst kan door te mailen naar of te bellen naar Projectbureau Hollands Kroon, tel. (0227) 59 46 67.

Ook reageren via de website

Het is overigens nog steeds mogelijk om ook te reageren op stellingen over de toekomst van Hollands Kroon. Op www.hollandskroon.nl kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de geformuleerde stellingen. Ook deze resultaten zijn belangrijk voor de definitieve toekomstvisie.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. Hollands Kroon wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is gewenst, omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl