Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 10 november 2010 Gemeenteraad Niedorp akkoord met begroting 2011

Donderdag 4 november 2010 heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting 2011. Het college heeft een sluitende meerjarenbegroting aangeleverd. Tijdens het debat heeft de raad hierin een aantal wijzigingen aangebracht.

Subsidies niet gekort

Voor de verenigingen wordt er in 2011 niet gekort op subsidies. De bezuiniging die vanaf 2012 is opgevoerd blijft echter gehandhaafd. Hierover gaan de gemeenten in Hollands Kroon verband praten bij het opstellen van de begroting 2012.

Geen bezuiniging jeugdraad

De begroting 2011 had een positief resultaat van ruim Ä 3.000,-. Hiervan heeft de gemeenteraad besloten om dit toe te voegen aan het budget voor de jeugdraad. De voorgestelde bezuiniging op dit budget wordt hiermee grotendeels ongedaan gemaakt.

Extra inzet handhaving

De gemeenteraad heeft verder ingestemd met de financile gevolgen voor de tijdelijke extra inzet voor handhaving. Met deze extra personele inzet kunnen langlopende dossiers worden afgewikkeld.

Knelpunten sportaccommodaties

Meerdere sportverenigingen hebben bij de gemeente aangeklopt voor financile ondersteuning. Daarom heeft het college opdracht gekregen om de gemeenteraad inzicht te geven in de knelpunten bij de sportaccommodaties.

Geen extra bijdrage SchagenFM

Oppositiepartij LADA heeft wederom aandacht gevraagd voor een extra bijdrage aan SchagenFM. Dit voorstel heeft het niet gehaald. SchagenFM blijft nadrukkelijk betrokken bij de informatievoorziening naar de burgers.

Brede school

De gemeenteraad en college hebben de ambitie om een aantal grote projecten te realiseren. Het gaat onder meer om de bouw van een brede school in 't Veld en in Winkel / Nieuwe Niedorp. Om dit mogelijk te maken worden gelden apart gezet. In een later stadium besluit de gemeenteraad over de daadwerkelijke inzet van de middelen. (Bron: Gemeente Niedorp)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl