Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen : 24 november 2010 Aftrap dialoogbijeenkomsten fusiegemeente Hollands Kroon in Niedorp

Maandag 22 tot en met donderdag 25 november 2010 zijn er vier dialoogbijeenkomsten in respectievelijk Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna. De strategische visie voor Hollands Kroon is onderwerp van gesprek tijdens deze avonden. De vier gemeenten hebben samen met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties een conceptvisie ontwikkeld. Het concept wordt tijdens de vier avonden getoetst bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De eerste avond gaven zo'n dertig belangstellenden hun mening over de concept strategische visie.

Jeugd en mensen meer plek geven in de visie

Volgens de Jeugdraad Niedorp is in de visie weinig aandacht voor de jeugd en zou een visie op de mensen die in de gemeente wonen meer plek moeten krijgen. Verschillende vormen van participatie zouden beter belicht moeten worden, waarbij meer ingezet moet worden op de inzet van moderne/nieuwe media. De Jeugdraad wil graag terugzien hoe straks omgegaan wordt met de jeugdraden maar ook op sociaal- demografische ontwikkelingen. `Veel jongeren trekken weg uit Hollands Kroon voor hun studie. Kunnen we niet een school voor hoger onderwijs naar de regio halen? Daarmee gaan we gelijk de vergrijzing tegen', was een van de opmerkingen.

Behoud werkgelegenheid, extra aandacht voor recreatie en toerisme

Vanuit de aanwezige ondernemersverenigingen werd dank uitgesproken voor het meenemen van de wensen van de ondernemers in de visie. Bijvoorbeeld het hebben van één aanspreekpunt of één loket vanuit de gemeente voor bedrijven en ondernemers. Ondernemers spraken wel de zorg uit over de uitspraken in de visie dat de bedrijventerreinen niet verder moeten uitbreiden. Volgens hen is groei en uitbreiding van bedrijven noodzakelijk voor het behoud van werkgelegenheid in de regio. Er werd voor gepleit nogmaals te kijken naar mogelijkheden voor groei, desnoods door inbreiden oftewel kijken of groei binnen de bestaande kernen of bedrijventerreinen mogelijk is. Het afblazen van het Wieringerrandmeer betekent minder impulsen aan recreatie en toerisme. Volgens de ondernemers moet de visie daarop aangepast worden. Deze en de andere opmerkingen worden verwerkt in een reactienota die samen met aanpassingen van de strategische visie aan de vier gemeenteraden wordt aangeboden. De definitieve vaststelling wordt begin 2011 verwacht.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. De nieuwe gemeente wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is noodzakelijk omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. Ondernemers en inwoners willen graag vijf dagen per week snel en professioneel geholpen worden door kundige medewerkers. Of diensten en producten afnemen via de website van de gemeente. De afzonderlijke gemeenten denken in de toekomst niet meer te kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners, ondernemers en collega-overheden. Door de krachten te bundelen kunnen de gemeenten de dienstverlening verbeteren.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl