Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 29 november 2010 Belangstellenden geven hun mening over de toekomst Hollands Kroon

"Als we met elkaar een vuist maken, kunnen we gezamenlijk veel meer kwaliteit behalen", één van de reacties van belangstellenden tijdens de dialoogbijeenkomst in Anna Paulowna. Deze week vonden vier dialoogbijeenkomsten plaats in de gemeentehuizen van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer.

Tijdens de avonden gaven bewoners, zowel jong als oud, maatschappelijke organisaties en ondernemers hun mening over de concept strategische visie van de nog te vormen gemeente Hollands Kroon. Over het algemeen herkenden aanwezigen zich in de visie. Hoewel een deel van de aanwezigen graag ook een vervolg ziet; een uitwerking met concrete keuzes en maatregelen.

Alle reacties worden verwerkt in een reactienota. Samen met de bijgestelde toekomstvisie worden de reacties voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

Aan de ene kant de vergrijzing, aan de andere kant de wegtrekkende jongeren. Maatschappelijke ontwikkelingen die onontkoombaar zijn, maar waar wel op moet worden ingespeeld vonden de bewoners. "Het moet voor jongeren een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zijn om te wonen. Hoe pakken we dit aan?" De meningen waren verdeeld. De jeugdraad: "Wij zijn genoodzaakt om buiten de gemeente te gaan werken, zorg voor werkgelegenheid zodat wij hier kunnen blijven." Anderen vonden dit te eenvoudig gesteld. Zij zien een veelheid van factoren om aantrekkelijk te zijn voor jongeren; bereikbaarheid, starterwoningen, werkgelegenheid. Naast de demografische ontwikkelingen zijn er veranderingen gaande op het gebied van dienstverlening, zoals de digitalisering. Voor veel jonge mensen een oplossing, maar voor sommige oudere mensen een beperking. Voor hen moet het mogelijk blijven om persoonlijk met de gemeente in contact te kunnen treden.

Parels moeten uitblinken

De belangstellenden gaven aan dat vooral ,,dagjesmensen het gebied bezoeken. We moeten ons sterk maken voor onze parels. Dit zijn de agrarische business met hun bollenvelden, het Amstelmeer met de diverse watersportmogelijkheden en het grootste natuurgebied, de Wadden. Men ziet potentie in de nog te vormen Hollands Kroon, waarbij de vier gemeentes gebruik moeten maken van elkaars kwaliteiten.

Tweeëntwintig dorpskernen

Hollands Kroon wordt letterlijk een grote gemeente. Om de afstand tot de inwoners in de 22 kernen te verkleinen kunnen dorpsraden een instrument zijn. Dorpsraden zijn dan de ogen en oren van de gemeente en kunnen zowel gevraagd als ongevraagd advies geven.

Hierover waren verschillende visies en opvattingen onder de aanwezigen. Een deel zag het nut er niet van in: "Er is toch al een gemeenteraad?" en "Het moet van onderuit komen, mensen moet zich gaan verenigen, en niet worden opgelegd door de gemeente". Een ander deel dacht juist dat de dorpsraad of dorpsvereniging van zeer groot belang kan zijn, omdat een gemeente niet alles weet wat binnen de kernen afspeelt.

Het gaat om de gemeenschap

Burgemeester Pennink van de gemeente Anna Paulowna sloot de laatste dialoogbijeenkomst af met de woorden dat de verwachtingen van inwoners en ondernemers niet te hoog moeten worden ingeschat. Het gaat om de vitaliteit van de gemeenschap, dat is belangrijk. De gemeente is hierin een belangrijke schakel, maar de mensen moeten het uiteindelijk doen.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. De nieuwe gemeente wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is noodzakelijk omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. Ondernemers en inwoners willen graag vijf dagen per week snel en professioneel geholpen worden door kundige medewerkers. Of diensten en producten afnemen via de website van de gemeente. De afzonderlijke gemeenten denken in de toekomst niet meer te kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners, ondernemers en collega-overheden. Door de krachten te bundelen kunnen de gemeenten de dienstverlening verbeteren. (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl