Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 24 december 2010 Regiegroep gemeente Hollands Kroon vraagt om aanvullende informatie huisvesting

Op woensdagavond 22 december 2010 vond in het gemeentehuis van Wieringen een openbare regiegroep (gemeente Hollands Kroon) vergadering plaats. Tijdens deze vergadering stond de tijdelijke centrale huisvesting van de nog te vormen gemeente Hollands Kroon per 1 januari 2012 centraal. De regiegroep, waarin per gemeente twee raadsleden zitting hebben, behandelde het voorstel van de stuurgroep.

Volgens de regiegroep is aanvullende informatie nodig om in de vier gemeenteraden tot een zorgvuldig besluit te komen over de centrale tijdelijke huisvesting. Hiervoor is een opdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt op korte termijn door de stuurgroep uitgewerkt, zodat besluitvorming over de tijdelijke huisvesting in de gemeenteraden begin 2011 kan plaatsvinden.

De stuurgroep heeft begin december unaniem gekozen voor tijdelijke centrale huisvesting in Anna Paulowna. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken en dat iedereen direct bij elkaar zit. Omdat de huisvesting tijdelijk is, werd de ligging als minder zwaarwegend beschouwd. Begin volgend jaar nemen de gemeenteraden van de vier gemeenten een definitief besluit hierover.

Fusie Hollands Kroon

De nieuwe gemeente Hollands Kroon moet op 1 januari 2012 een feit zijn. Hollands Kroon wordt gevormd door de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De fusie is gewenst, omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen. (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl