Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 21 januari 2011 Resultaten APK-keuring dijken en duinen Noord-Holland naar staatssecretaris - niet alle dijken en duinen voldoen aan veiligheidsnormen

De dijken en duinen in Noord-Holland voldoen niet allemaal aan de veiligheidsnormen. Dat heeft de provincie aan staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma laten weten naar aanleiding van een toetsing die is uitgevoerd door de waterschappen en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de staatssecretaris verzocht voldoende geld ter beschikking te stellen, zodat de beheerders de primaire waterkeringen, sluizen en gemalen toekomstbestendig kunnen maken.

De waterkeringbeheerders hebben onlangs de belangrijkste dijken en duinen onderzocht. Deze zesjaarlijkse wettelijk verplichte toetsing vormt een aanvulling op het totale pakket aan activiteiten van de beheerders om te zorgen voor een waterveilig Nederland. In heel Nederland voldoen honderden kilometers dijken, dammen en duinen niet aan de wettelijke norm. Die normen zijn zeer streng: er wordt uitgerekend hoe de waterkeringen zich houden onder zeer extreme omstandigheden. De dijken moeten een superstorm kunnen doorstaan, die eens in de 4000 jaar of in sommige gevallen zelfs 10.000 jaar kan voorkomen. De provincie is toezichthouder op de APK-keuring voor de dijken en duinen en heeft de wettelijke plicht het Rijk te informeren over de resultaten van de toetsing.

Dijkbekleding

Een deel van de onderzochte dijken en duinen voldoet niet aan de norm. Aan het merendeel daarvan wordt nu al hard gewerkt onder de noemer Hoogwaterbeschermings-programma. Dit programma zorgt ervoor dat ze over enkele jaren weer aan de norm voldoen. Ook voor de overige dijkvakken die niet aan de norm voldoen, geldt dat de situatie niet acuut onveilig is, maar dat deze niet door de strenge eisen van de toets komen. Daarbij gaat het in een groot aantal gevallen over de bekleding die op de lange termijn niet goed houdt

Hoe nu verder?

Voor de duinen, dijken en objecten die nog niet aan de norm voldoen, werken de waterkeringbeheerders beheer- en verbetermaatregelen uit en zorgen voor de uitvoering. Deze komen in een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma of worden opgenomen in het reguliere beheer en onderhoud van de beheerders. De provincie heeft de staats-secretaris verzocht voldoende geld ter beschikking te stellen, zodat de waterkering-beheerders de primaire waterkeringen, sluizen en gemalen toekomstbestendig kunnen maken.

Afsluitdijk

Samen met de provincie Fryslan vraagt de provincie Noord-Holland in haar brief aan de staatssecretaris ook aandacht voor de Afsluitdijk. Deze wordt beheerd door Rijks-waterstaat IJsselmeergebied. De Afsluitdijk voldeed ook bij de vorige toetsing niet aan de norm en is nodig toe aan een opknapbeurt. De provincies maken zich zorgen over de situatie en hebben de staatssecretaris gevraagd om hun op korte termijn inzicht te geven in de maatregelen die het Rijk wil treffen om weer aan de veiligheidsnormen te voldoen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl