Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen: 15 februari 2011 Besluit centrale huisvesting voor de fusiegemeente Hollands Kroon nu aan de gemeenteraden

De regiegroep voor de fusiegemeente Hollands Kroon vergaderde woensdagavond over enkele belangrijke onderwerpen; centrale huisvesting, de strategische visie voor Hollands Kroon en de financiële scan van de vier gemeenten. De regiegroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenteraden van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer.

In december [2010] verzocht de regiegroep aanvullende informatie aan te leveren over het voorstel voor tijdelijk centrale huisvesting van de ondersteunende afdelingen en het bestuur in het gemeentehuis van Anna Paulowna. Deze opdracht lag bij de stuurgroep van de vier gemeenten, bestaande uit de burgemeesters en wethouders van de vier gemeenten. Peter Leegwater, burgemeester van Wieringermeer en voorzitter van de stuurgroep, zegde toe aanvullend onderzoek uit te laten voeren.

Woensdagavond besloten de regiegroepleden het aangepaste voorstel voor tijdelijk centrale huisvesting door te leiden naar de vier gemeenteraden. Dat betekent weer een stap verder in het fusieproces. Verwacht wordt dat de gemeenteraden tijdens een gezamenlijke raadsvergadering eind maart [2011] een besluit nemen over de centrale tijdelijke huisvesting.

Strategische visie en financiële scan

Ook de strategische toekomstvisie wordt, met enkele aanpassingen, doorgeleid voor besluitvorming naar de gezamenlijke raadsvergadering. De financiële scan leidde tot enkele vragen en opmerkingen. De scan vormt de basis om straks de vier begrotingen te kunnen samenvoegen tot een begroting voor de nieuwe gemeente. De financiële scan wordt op enkele punten aangepast en gaat dan ook door naar de vier gemeenteraden. Uiteindelijk wordt de begroting voor Hollands Kroon vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad. Stuurgroepvoorzitter Peter Leegwater is blij dat de besluitvorming voortvarend lijkt te gaan. "Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt om de nieuwe organisatie per 1 januari 2012 gestroomlijnd te laten verlopen. Ook de ministerraad heeft inmiddels ingestemd met de fusie van onze vier gemeenten. Het is belangrijk dat we stappen blijven maken."

Fusie Hollands Kroon

De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer vormen samen per 1 januari 2012 de gemeente Hollands Kroon. De nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft straks 22 dorpskernen, 47.000 inwoners en een oppervlakte van 620 km2. De fusie is gewenst, omdat steeds meer taken van hogere overheden naar de gemeenten toekomen. Gelijktijdig worden de eisen aan de dienstverlening steeds hoger. De afzonderlijke gemeenten kunnen in de toekomst beter aan de veranderende verwachtingen voldoen door de krachten te bundelen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl