Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 22 maart 2011 Waddenfonds gedecentraliseerd per 1 januari 2012 - provincies mogen zelf beslissen hoe de middelen van het fonds worden besteed

Het Waddenfonds wordt per 1 januari 2012 gedecentraliseerd. Dat betekent dat de Waddenprovincies Groningen, Fryslan en Noord Holland voortaan zelf mogen beslissen hoe de middelen van het fonds worden besteed. Het voornemen van decentralisatie stond al in het regeerakkoord. 

Dezelfde doelen

De Waddenprovincies handhaven de doelen en het werkingsgebied van het Waddenfonds. Dat geldt ook voor de fifty-fifty-verdeling ecologie-economie en het principe van financiering van projecten door meerdere partijen. Deze vier uitgangspunten zullen nog worden vastgelegd in een bestuursakkoord tussen het rijk en de provincies.

Voor 2011 kunnen de Waddenprovincies - vooruitlopend op de decentralisatie - voor maximaal € 33 miljoen uitgaven doen. Zij zullen dat zelf organiseren in de regio.

Investeringsprogramma

De Waddenprovincies stellen een meerjarig investeringsprogramma voor het waddengebied op met partners waaronder het rijk. Er komt een Regiecollege Waddengebied met een zwaarwegende adviesrol over de besteding van de middelen van het Waddenfonds. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en dat van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben zitting in het college.

Het beschikbare geld wordt uitgekeerd als decentralisatie-uitkering van het provinciefonds, dus het blijft een apart budget. De provincie Fryslan wordt de penvoerder. Het geld blijft bij elkaar in één pot. Met ingang van 2012 bedraagt het saldo van het Waddenfonds nog ongeveer € 490 mln.

De Wet op het Waddenfonds en de Regeling Wet op het Waddenfonds zullen worden ingetrokken. (bron: Rijksoverheid.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl