Algemeen: 25 maart 2011 Vier gemeenteraden akkoord met centrale tijdelijke huisvesting Hollands Kroon - Ook strategische visie voorlopig vastgesteld

De stuurgroep had al akkoord gegeven, maar afgelopen woensdag 23 maart gaf de meerderheid van de vier gemeenteraden van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer ook goedkeuring aan het voorstel voor centrale tijdelijke huisvesting. Zij deden dit tijdens de gezamenlijke raadsvergadering in Anna Paulowna. Een zwaarwegende factor was de brief van de bijzondere ondernemingsraad (BOR), waarin was aangegeven dat het voor de medewerkers van groot belang is om direct gezamenlijk met elkaar te gaan werken.

Strategische toekomstvisie voorlopig vastgesteld

Nu de vier gemeenteraden de centrale tijdelijke huisvesting hebben vastgesteld, kunnen de back- office en het bestuur vanaf 1 januari 2012 in Anna Paulowna gaan werken. Naast dit onderwerp stond de strategische toekomstvisie op de agenda voor voorlopige vaststelling. Deze toekomstvisie bevat richtinggevende uitspraken voor de komende acht tot tien jaar. Voor de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van bestaande visies maar ook van nieuwe inzichten. De meerderheid was het erover eens dat de strategische toekomstvisie een levendig en dynamisch document is. Het biedt veel kansen en mogelijkheden voor de nieuwe gemeente. De raden hebben voorlopig ingestemd met de strategische visie. De nieuwe gemeenteraad neemt een definitief besluit over de strategische visie.

Hoorzitting Tweede Kamer 8 april

De nog te vormen gemeente Hollands Kroon is na vaststelling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer definitief. Op vrijdag 8 april vindt een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de herindeling. Tijdens deze hoorzitting kunnen de vier gemeenten en belangengroepen hun mening geven over de fusie.

De agenda volgt binnenkort op de website van de Tweede Kamer.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl