Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 29 april 2011 Verslag van informatieavond op 19 april 2011 in Sint Maarten

In samenwerking met de dorpsraad organiseerde gemeente Harenkarspel een informatiebijeenkomst in Sint Maarten op dinsdagavond 19 april 2011. Wethouder Rens Cappon gaf hierbij ondermeer een toelichting over toekomstige rioleringswerkzaamheden. Die hebben te maken met de gewenste herinrichting van de Dorpsstraat.

Over de rioleringswerkzaamheden

In Sint Maarten willen de dorpsbewoners en de gemeente graag de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Concreet gaat het dan om de herinrichting van de Dorpsstraat, het plein bij het dorpshuis en locatie Haulo. Dat laatste loopt al enige tijd.

De gemeente is nu ook begonnen aan de plannen voor de herinrichting van de Dorpsstraat. Omdat het wegdek daarvoor opengebroken gaat worden, is eerst onderzoek gedaan naar de staat van het riool. De conclusie is dat het op diverse plekken niet zo best gesteld is met de riolering. Gezien de werkzaamheden in de Dorpsstraat aan de rijweg is de beste optie toch dat het gehele rioolstelsel wordt vernieuwd.

Die oplossing loopt eigenlijk mooi samen met het rijksbeleid. Dat zegt dat overal in Nederland gescheiden rioolstelsels behoren te komen. Gescheiden: zodat het hemelwater en het afvalwater niet meer in dezelfde buis uitkomen. Dit is duurzamer voor het milieu en zorgt voor minder afvoer van relatief "schoon" water naar de zuivering. Beide soorten water in één buis is daarnaast soms onhygiënisch. Je zou denken dat het wel meevalt, samen in één buis richting de waterzuivering. Maar helaas blijft het niet altijd 'samen in één buis'. Want bij hevige regenval kan die ene buis het afvalwater dan niet aan. Daar heb je dan zogenaamde 'overstorten' voor, waarbij het afvalwater in het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit veroorzaakt stank, overlast voor het milieu en andere ongewenste effecten. Zulke overstorten bestaan in Sint Maarten op bepaalde plaatsen nog steeds.

De gemeente Harenkarpel heeft daarom besloten om dit meteen te verhelpen en de klus goed aan te pakken: werk met werk te maken. Dat betekent dat onder de Dorpsstraat van Sint Maarten een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. Want precies in de kern van het dorp bestaat dat nog niet. Het nieuwe riool wordt na aanleg aangesloten op het bestaande gescheiden rioolstelsel, dat elders inSint Maarten al wel bestaat.

Voordeel van het nieuwe stelsel is dat ook de nieuwbouw er op zal aansluiten (van Witte en Rode Kool, Hauloterrein en toekomstige nieuwbouw aan de Groenedijk). Het nieuwe stelsel kan die capaciteit wel aan, het huidige oude stelsel niet.

De werkzaamheden aan het riool worden voorbereid door de gemeente. Er wordt ingeschat dat laat in het najaar van 2011 kan worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Tegen die tijd hebben de inwoners van Sint Maarten meer informatie ontvangen van hun gemeente. De plannen zullen in het dorp medio oktober 2011 nader worden gepresenteerd en besproken. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl