Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 03 mei 2011 Raad van Zijpe akkoord met Handreiking en Herindelingsadvies

In een extra raadsvergadering op dinsdag 26 april 2011, is het merendeel van de gemeenteraad akkoord gegaan met een herindeling met de gemeenten Harenkarpsel en Schagen.

Er lagen twee belangrijke besluiten voor:

Alvorens er kon worden overgegaan tot stemming, kregen alle fracties de gelegenheid om hun ideeën en standpunten naar voren te brengen. Hans Kröger, fractievoorzitter van de BKV, hield een gloedvol betoog. Zijn fractie is van het begin af aan tegen een gemeentelijke herindeling geweest. Dat is met de handreiking van Schagen en Harenkarspel niet veranderd. De andere partijen gaven een korte verklaring waarin zij aangaven akkoord te kunnen gaan met de handreiking en het herindelingsadvies. Voor het CDA en Natuurlijk Zijpe was dit het minst moeilijk, aangezien zij vanaf het begin van de discussie rondom een mogelijke herindeling, voorstander waren. Voor de PvdA en de VVD lag dit iets ingewikkelder.

De PvdA, bij monde van fractievoorzitter Arie Derksen, maakte duidelijk dat er tijdens de ledenraadpleging goed is gediscussieerd. Dat heeft de fractie doen besluiten om alsnog voor een herindeling te stemmen. Voor PvdA fractielid George van Ee lag dit anders. Hij kon zich niet achter het besluit van de PvdA scharen en nam dus een minderheidsstandpunt in.

Thomas van der Ploeg, fractievoorzitter van de VVD, meldde, dat de VVD nooit principieel tegen een herindeling is geweest. De VVD komt daarmee terug op hun standpunt van vóór het referendum.

Nadat een ieder in de gelegenheid was gesteld om zijn of haar mening te motiveren ging de voorzitter van de raad, Marian Dekker over tot hoofdelijke stemming.

Het besluit om in te stemmen met de intenties en conclusies ten aanzien van de onderwerpen uit de "Handreiking" werd met 10 stemmen vóór (CDA, Natuurlijk Zijpe, PvdA en VVD) en 4 tegen (BKV) aangenomen.

Het besluit om in te stemmen met het herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe werd met 9 stemmen vóór (CDA, Natuurlijk Zijpe, Pvda gedeeltelijk en VVD) en 5 tegen (BKV en het PvdA raadslid George van Ee) aangenomen.

Dit besluit houdt tegelijk in, dat de raad het college van B&W de opdracht geeft om, in samenwerking met de colleges van Harenkarspel en Schagen, de voorbereidingen te gaan treffen die nodig zijn om de herindeling per 1 januari 2013 mogelijk te maken. Voor het aanstaande zomerreces dient er een plan van aanpak te worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

Een ieder was zich bewust van de emoties rondom deze besluitvorming. Met dit "historisch" besluit geeft de raad de zelfstandigheid op als gemeente. Voor de BKV ligt dit heel zwaar. Alle partijen begrijpen dat. Thomas van der Ploeg drukte het zo uit: "Dit besluit brengt weemoed, maar we hebben vertrouwen in de toekomst". (Bron: Gemeente Zijpe)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl