Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen: 29 juni 2011 Stuurgroep Hollands Kroon neemt besluit servicepunten Hollands Kroon - exacte locaties nog niet bekend

De stuurgroep heeft ingestemd met het advies van de werkgroep DIA om drie servicepunten acht uur per week (ochtend/middag of middag/avond) open te stellen voor burgers en bedrijven. Vanuit de servicepunten kunnen de tien meest gevraagde producten worden geleverd voor inwoners van de nog te vormen gemeente Hollands Kroon. De exacte locaties zijn nog niet bekend. In de strategische visie is door de gezamenlijke raden bepaald dat, vanaf 2012, in de voormalige gemeenten servicepunten beschikbaar komen.

De meeste inwoners komen slechts één keer in de drie tot vijf jaar bij de gemeente. In de nieuwe gemeente Hollands Kroon kunnen inwoners straks terecht bij de servicepunten voor de top tien meest gevraagde producten.

Deze producten zijn, na onderzoek bij andere fusiegemeenten, door de werkgroep geselecteerd:

Het is opvallend dat deze top tien vooral producten zijn van de afdeling Burgerzaken. Voor producten en/of diensten met betrekking tot de Wmo moet maatwerk worden geleverd. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de burger thuis te bezoeken voor een juist advies. Begin juli 2011 wordt meer bekend over de uitwerking van de servicepunten, zoals de inrichting.

Naast de servicepunten wordt het KCC (Klant Contact Centrum) hét loket waar alle producten en diensten van de overheid worden geleverd. Het KCC wordt ondergebracht in de tijdelijke centrale huisvesting in Anna Paulowna. Het uitgangspunt is om in de komende jaren de inwoner primair diensten te verlenen via het digitaal loket en secundair via het fysieke loket. Dit betekent dat de focus wordt gelegd op de digitale dienstverlening. Het komende half jaar wordt hard gewerkt aan het verder uitrollen van concrete uitwerking van de servicenormen, de inrichting van de werkprocessen en de openingstijden.

Openingstijden van het gemeentehuis in Anna Paulowna.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl