Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 13 juli 2011 Gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe stemmen in met plan van aanpak herindeling

De gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe hebben in hun vergadering van 7 juli 2011 ingestemd met het plan van aanpak voor de herindeling. Ook hebben de gemeenteraden ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget waarmee het plan van aanpak kan worden uitgevoerd.

In het plan van aanpak staan de hoofdlijnen voor de realisatievan de nieuw te vormen gemeente op 1 januari 2013. De inhoud van het plan is te lezen op de websites van de drie gemeenten. De concepttekst van het plan van aanpak is tijdens de gezamenlijke raadsvergadering in Schagen wel aangepast. Meerdere partijen dienden aanvankelijk amendementen in. De drie burgemeesters, die fungeren in de voorlopige stuurgroep, brachten naar aanleiding daarvan wijzigingen aan in de tekst. Na enig beraad stemden de gemeenteraden hier mee in. Het besluit van de gemeenteraden om in te stemmen met het plan van aanpak is daarom aangevuld met de zinsnede: "met inachtneming van de conclusies zoals door de voorzitter in gezamenlijke raad getrokken."

De definitieve tekst van het plan van aanpak wordt binnenkort aan de gemeenteraadsleden overhandigd. Voor de uitvoering van het plan hebben de gemeenteraden voor 2011 € 200.000,- beschikbaar gesteld en voor 2012 € 400.000,-. Deze bedragen komen ten laste van de algemene reserve. (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl