Algemeen: 18 juli 2011 Verslag informatiebijeenkomst begroting 2012 Hollands Kroon

Op woensdagavond 13 juli 2011 vond in het gemeentehuis van Anna Paulowna een openbare informatiebijeenkomst plaats over de begroting 2012 Hollands Kroon. In een volle raadszaal kregen raadsleden van de huidige vier gemeenten en potentiële nieuwe raadsleden de kaders voor de begroting 2012 voorgelegd middels een presentatie.

Door de fusie krijgt de nog te vormen gemeente Hollands Kroon te maken met minder inkomsten vanuit het Rijk. Om dit op te vangen heeft de ambtelijke organisatie een beeld geschetst van mogelijke ombuigingen. In de zomerperiode wordt dit verder uitgewerkt en in het najaar volgt een sluitend concept begroting, De avond werd afgesloten met een presentatie over de eerste doorrekening van de belastingtarieven voor de nieuwe gemeente. Later dit jaar volgen ook de definiteve belastingtarieven.

De presentatie is te vinden op www.hollandskroon.nl (Bron: fusiegemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl