Algemeen: 19 juli 2011 Inschrijven politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Hollands Kroon uiterlijk 27 september 2011

De volgende informatie is onder voorbehoud dat de fusie wordt bekrachtigd door de Eerste Kamer.

De gemeenteraadsverkiezingen voor de nog te vormen gemeente Hollands Kroon staan gepland op 23 november 2011. Politieke partijen die hieraan willen deelnemen dienen zich uiterlijk 27 september 2011 in te schrijven. Hieronder kunt u lezen hoe uw partij zich kan registreren.

Registratie

Een politieke groepering die een vereniging is met volledige bevoegdheid kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken om de aanduiding (naam) waarmee zij voor die verkiezing boven de kandidatenlijst wenst te worden vermeld in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. De aanduiding mag niet al bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten zijn geregistreerd. Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten maken gebruik van de doorwerking van 'hoog naar laag' en worden derhalve geacht hun aanduiding niet opnieuw te registreren voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Regels rond registratie

De te registreren naam mag niet langer zijn dan 35 letters en tekens. Tevens mag de naam niet in strijd zijn met de openbare orde. Ook mag de naam niet misleidend zijn en mag er geen verwarring zijn met andere geregistreerde aanduidingen. Dit en meer ter beoordeling van het centraal stembureau.

Waarborgsom voor registratie

Voor de registratie betaalt u een waarborgsom van Ä 112,50. U moet dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 28.51.32.555 ten name van Publiekszaken Anna Paulowna onder vermelding van registratie en de aanduiding van de politieke groepering. Deze waarborgsom moet zijn betaald voordat het registratieverzoek wordt ingediend. Het bewijs van betaling dient namelijk bij het registratieverzoek te worden ingediend. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst wordt de waarborgsom aan u terugbetaald.

Toevoegen aan het verzoek om registratie

Bij het registratieverzoek moeten de volgende stukken worden toegevoegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
  2. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  3. een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering 'aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde'.

Verzoeken om registratie die ingediend zijn na 27 september 2011 blijven buiten behandeling voor de verkiezing van de gemeenteraad van Hollands Kroon (met inachtneming van art. 55, derde lid Wet Arhi). Een politieke partij die te laat of geen verzoek om registratie heeft gedaan kan wel aan de verkiezing voor de gemeenteraad van Hollands Kroon deelnemen, maar gaat dan naamloos de verkiezing in.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dhr. P. van de Water van Bureau Verkiezingen, tel. (0223) 536722, e-mail: De contactgegevens van Bureau Verkiezingen zijn: tel. (0223) 536721, e-mail: (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl