Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 november 2011 Provincie Noord-Holland tegen huisvesting seizoensarbeiders bij Den Helder

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vragen de gemeente Den Helder haar ontwerp-bestemmingsplan op het onderdeel 'huisvesting seizoensarbeiders' te wijzigen, of hiervoor bij de provincie een ontheffing aan te vragen.

Er is sprake van permanente bebouwing in het landelijk gebied, ook al wonen de seizoensarbeiders er tijdelijk. Het bestemmingsplan is op dit onderdeel strijdig met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). De PRVS voorziet niet in de mogelijkheid tot het huisvesten van seizoensarbeiders op een agrarisch bouwperceel.

Wonen

Juridisch gezien is er sprake van wonen, ook als dit maar voor een paar maanden is. De portacabins die Den Helder wil toelaten zijn woningen. Nieuwe bebouwing in het landelijk gebied is alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie. Ontheffingen voor bouwen buiten bestaand bebouwd gebied verleent de provincie alleen als nut en noodzaak zijn aangetoond en de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) aan GS positief heeft geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit van het plan.

Zienswijze

De provincie heeft op 27 juni en op 2 augustus 2011 per brief gereageerd op het voorontwerp van dit bestemmingsplan. Den Helder heeft de opmerkingen van de provincie echter niet in het ontwerp-bestemmingsplan verwerkt. Daarom hebben GS nu een zienswijze bij de gemeente ingediend. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl