Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 17 november 2011 Nieuwe opzet Waddenfonds

Vanaf 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Friesland, en Groningen verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

De waddenprovincies en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben dat in september 2011 vastgelegd. De provincies moeten nog besluiten nemen over de wijze waarop zij het fonds gaan beheren en over de wijze waarop aanspraak op het fonds kan worden gemaakt. De spelregels moeten halverwege 2012 duidelijk zijn.

De minister heeft besloten dat in 2011 geen tender plaatsvindt. Vanwege de overdracht van het Rijk naar de provincies was het niet mogelijk nog een tender te organiseren.

Besluitvorming

De provincies willen het Waddenfonds onderbrengen in een zogenaamde "gemeenschappelijke regeling". Het is de bedoeling dat besluitvorming hierover in het eerste kwartaal van 2012 wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten van de provincies.

In 2012 is het huidige uitvoeringsprogramma van het Rijk nog de basis voor het Waddenfonds. In 2012 wordt gestart met het vormgeven van een nieuw uitvoeringsprogramma. Dit zal begin 2013 ter besluitvorming worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Andere systematiek

De waddenprovincies willen een andere opzet van het Waddenfonds. De provincies stappen af van de tendersystematiek. De aanpak die zij voorstaan is programmatisch. Een aanpak waarbij regionale partijen samen met integrale plannen moeten komen. Daarbij bundelen deze partijen hun kennis zodat meer samenhang kan ontstaan. Op die manier kan het Waddenfonds beter aansluiten bij regionale belangen en ontwikkelingen.

Investering in de waddenregio

De komende 14 jaar komt met het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar voor de waddenregio. Van partijen die een bijdrage ontvangen uit het fonds worden aanvullende investeringen gevraagd. Met deze cofinanciering bedraagt de totale investering in het waddengebied naar verwachting meer dan 1 miljard euro.

Duurzame ontwikkelingen

Het doel van het Waddenfonds blijft hetzelfde: het verbeteren van de duurzame ontwikkelingen op het gebied van natuur, energie landschap en economie door meerjarenafspraken te maken met partijen in de waddenregio.

Het Waddenfonds is opgericht om langjarig en duurzaam te investeren in de kwaliteit van de natuur, het landschap en de regionale economie in het Waddengebied. De aanleiding was de constatering dat het beheer van de Waddenzee versnipperd was en de kwaliteit ervan terugliep. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl