Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 23 januari 2012 GS Noord-Holland stemmen in met bestuursafspraken Rijk-provincies

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen aan Provinciale Staten voor om alsnog in te stemmen met de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen het Rijk en de provincies.

GS vinden dat onderhandelingen met het Rijk voldoende resultaten hebben opgeleverd om nu in te stemmen. De bestuursafspraken versterken de regierol van de provincie op het bovenlokale ruimtelijk gebied.

In mei van dit jaar hebben GS besloten om niet in te stemmen met het bestuursakkoord. Provinciale Staten hebben in juni besloten om vooralsnog niet in te stemmen en GS op te dragen om in interprovinciaal verband te onderhandelen over acceptabele deelakkoorden die recht doen aan de aard en omvang van de provinciale taken en verantwoordelijkheden van de provincie Noord-Holland.

Den Helder Airport blijft open

Stevige onderhandelingen in de afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat de meest zwaarwegende bezwaren tegen de bestuursafspraken zijn weggenomen. Ten aanzien van Den Helder zijn afspraken gemaakt tussen de minister van Defensie en de regionale overheden over het behoud van vliegbasis De Kooy/Den Helder Airport en nader onderzoek naar civiel gebruik van de marinehaven.

De verantwoordelijkheid voor het beleid voor het landelijk gebied wordt nu vrijwel volledig gedecentraliseerd naar de provincies. Provinciale Staten hebben in december onder voorwaarden ingestemd met het deelakkoord decentralisatie natuur. Ook is er een deelakkoord water gesloten tussen het Rijk en de regionale overheden.

Kabinet moet duidelijkheid geven

Een aantal bezwaren is niet weggenomen, zoals de aantasting van de open huishouding van de provincies. Ook heeft het kabinet nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de vervoergelden na de afschaffing van de grote stadsregio's (WGR+). GS vragen aan het kabinet om hierover de komende tijd duidelijkheid te verschaffen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl