Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 mei 2012 Kadernota 2013: De stad Den Helder vooruit helpen

Ondanks de economische crisis en de financiële onzekerheid over wat er nog op ons afkomt, blijft het College van B&W van Den Helder koersvast inzetten op het vooruit helpen van de stad. Dat is de boodschap die doorklinkt in de Kadernota 2013. Daarin wordt het 'speelveld' bepaald voor het gemeentelijke huishoudboekje 2013-2016.

"Door rekening te houden met een extra bezuinigingsopgave van 1,3 miljoen euro, houden we de regie op een financieel solide en duurzame begroting", aldus wethouder Financiën Suzanne den Dulk.

"Een sluitende meerjarenbegroting is zoveel meer dan kille cijfers", begint Suzanne den Dulk. "Achter die cijfers ontvouwt zich het verhaal van Den Helder waar huidige bewoners inclusief onze jeugd willen blijven en nieuwe bewoners zich toe aangetrokken voelen. De begroting vertelt ons dat als we nu beslissingen durven te nemen, we over een kleine vijf jaar kunnen winkelen en flaneren in een aanzienlijk verfraaid stadshart. Dat we op cultureel niveau onszelf en de regio het beste van het beste bieden in een stijlvolle en elegante schouwburg, die een monumentale plek heeft op Willemsoord. De gemeenschapszin in de stad is nog meer versterkt omdat we een samenleving hebben die met elkaar voor elkaar zorgt. We pakken ook regelmatig een terrasje, gaan hier graag uit en genieten gezamenlijk van de vele evenementen die Den Helder rijk is. We voelen ons veilig, want daar zetten we onverminderd op in. Bewoners, bezoekers, ondernemers en investeerders weten dat Den Helder niet alleen potentie heeft, maar ook de visie, kracht en middelen om dat waar te maken. Vandaar de noodzaak voor een sluitende begroting", aldus de wethouder.

Bezuinigingsopgave

"In de kadernota 2013 houden we rekening met een extra bezuinigingsopgave van € 1,3 miljoen. Dit volgt uit de 3%-norm die Europa aan Nederland oplegt. Den Haag gaat nu € 12,3 miljard bezuinigen om daar aan te kunnen voldoen. Als we die lijn volgen, inclusief de rekenmethode die we bij eerdere bezuinigingen hanteerden, dan moet Den Helder in het eerste jaar € 1,3 miljoen bezuinigen. In de jaren daarna loopt dit bedrag op', licht de wethouder toe. 'Dit gekozen tempo volgt ook uit onze overtuiging dat de rekening niet mag worden doorgeschoven naar de toekomst."

Maatregelen

In de maatregelen die het college voorlegt aan de raad, kiest het onder meer voor het uitvoeren van taken met door het Rijk beschikbaar gesteld geld. Den Dulk noemt als voorbeelden: "Denk aan de uitvoering van de Wet Werk naar Vermogen en aan nieuwe taken als jeugdzorg. We verhogen ook de forensen- en toeristenbelasting en maken de tarieven voor markten en begraven kostendekkend.

De woonlasten voor onze inwoners en bedrijven gaan met niet meer dan de inflatie omhoog. Dat is goed nieuws in deze tijden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om via herindicaties de kosten van hulp bij huishouden en vervoersvoorzieningen te verlagen. We vinden het ook verantwoord om te bezuinigen op de groenvoorziening als we dit anders kunnen organiseren. Denk daarbij aan werkgelegenheidsprojecten en inzet op maatschappelijke aanbesteding, door meer inzet op verantwoordelijkheid in de wijken."

Balans

De kadernota geeft daarmee de financiële basis aan voor de economische ontwikkeling van de stad. "Het was een grote uitdaging", erkent de wethouder, "maar het college meent met deze kadernota een goede balans te bieden tussen de stad vooruit helpen en soms pijnlijke maar realistische en noodzakelijke bezuinigingen in onze stad." (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl