Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 25 juni 2012 Lekkende kades onderzocht in de polder Heerhugowaard

Boezemkades kunnen gaan lekken, bijvoorbeeld door een verschil in waterdruk aan weerszijden van de kade. Dit is niet erg. Vervelender wordt het wanneer met dit water ook zanddeeltjes worden meegevoerd. Dit ondermijnt de kade en noemen we 'piping'. In de polder Heerhugowaard doet het hoogheemraadschap vanaf 26 juni 2012 onderzoek naar 'piping'.

Piping (vrij vertaald: 'buisvorming') bedreigt de stabiliteit van waterkeringen. Piping kan ontstaan wanneer er een groot drukverschil is tussen het water in de boezem en de dijksloot. Door de waterdruk vanuit de boezem kan een kwelstroom onder een kade door zanddeeltjes uit erosiegevoelige grondlagen meevoeren.

Hierdoor ontstaan kanaaltjes (pipes) onder de dijk. Deze erosie ondermijnt de kade en bedreigt de stabiliteit ervan.

Kunstmatig

Om meer inzicht te krijgen in piping, gaat het hoogheemraadschap proeven uitvoeren in de polder Heerhugowaard. Voor de proef damt het hoogheemraadschap een deel van de dijksloot af, waarna hier het waterpeil kunstmatig verlaagd wordt. De druk vanuit de boezem op de kade zal geleidelijk stijgen, waardoor de kans op piping toeneemt.

Om de gedragingen van het binnenste van de kade tijdens deze proef te volgen, zijn in de kade peilbuizen met daarin sensoren geplaatst. Hiermee meten de onderzoekers de waterdruk in de kade tijdens de proef. Ook worden er met een boor grondmonsters uit de ondergrond gehaald om in het laboratorium te onderzoeken.

Meer inzicht

Het hoogheemraadschap beheert ruim 1000 kilometer boezemkade. Sommige van deze kades voldoen niet aan de normen, bijvoorbeeld omdat er af en toe piping optreedt. Over piping is nog niet zoveel bekend. Om meer inzicht in het faalmechanisme piping te krijgen voert het hoogheemraadschap deze proeven uit.

Door de proef kunnen we zien óf het mechanisme in de praktijk daadwerkelijk optreedt én hoe de kade zich gedraagt.

De proef in de polder Heerhugowaard begint dinsdag 26 juni 2012. De proef vindt niet langs de openbare weg plaats, dus er is geen verkeershinder. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl