Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 19 juli 2012 Eerste stappen voor herstructurering Den Oever

Het Masterplan Historische Haven Den Oever is een strategie voor een duurzame en economische recreatieve ontwikkeling in Den Oever. Nog dit jaar onderneemt gemeente Hollands Kroon de eerste stappen om ontwerpen te laten maken voor het recreatietransferium. Dit gebeurt in nauw overleg met een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen uit Den Oever. Het tankstation is inmiddels in aanbouw. De mogelijke ontwikkelingen in Den Oever worden ondersteund door de provincies Noord-Holland en Friesland.

masterplankaart den oever

Aanleiding masterplan

Den Oever heeft een gunstige ligging nabij de A7, de N99, de Waddenzee en het IJsselmeer en de Afsluitdijk. Toch staat de economische vitaliteit onder druk: afnemende winkelvoorzieningen, wegtrekkende jeugd, onvoldoende en betaalbare woningbouw en het gemis van (watergebonden) recreatie en toerisme. Het masterplan zal zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de ambitieagenda voor de Afsluitdijk en het Waddenfonds. Dit betekent dat plannen op elkaar zullen worden afgestemd om win-win situaties te bereiken en ook om toegang te kunnen krijgen tot fondsen.

Integraal project

Alle ontwikkelingen voor Den Oever kunnen momenteel samenvallen in een integraal project. De door HHNK voorgenomen dijkverhoging, het recreatietransferium, het Masterplan Den Oever en de havenvisie kunnen een plek krijgen in de Ambitieagenda Afsluitdijk. Met deze impuls voor Den Oever is een aanzienlijk bedrag gemoeid. Er is een redelijke kans dat de kosten deels gedekt kunnen worden met een bijdrage uit het Waddenfonds en de Rijksbijdrage voor Ambitieagenda Afsluitdijk.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid bij nieuwbouwontwikkelingen is een van de speerpunten van gemeente Hollands Kroon. In de uitwerking van het masterplan zal in alle stadia van het planproces duurzaamheid als kwaliteitsaspect aan de orde worden gesteld. Het gebruik van duurzame materialen en een goede afstemming met de cultuurhistorische omgeving zijn daar voorbeelden van.

Recreatietransferium

Het recreatietransferium aan de Havenweg wordt afgerond met de ontwikkeling van locaties voor detailhandel, horeca, camperplaatsen, uitzichttoren en toeristisch-recreatieve informatie. Door de te verwachten verplaatsing van detailhandel uit het dorp naar het recreatietransferium ontstaat voor de vrij te komen locaties behoefte aan een andere invulling. Hierbij wordt gedacht aan detailhandel in streekproducten, Bed&Breakfast, horeca en cultuur. Een en ander moet vorm krijgen in een autoluwe zone aan de dorpskant van de dijk, tussen de huidige locaties van de DekaMarkt en de coupure (doorgang van het dorp naar de haven). Het toeristisch recreatief karakter van het dorp wordt verder versterkt met camperplaatsen en een vogeluitkijkpunt aan de Waddenzeezijde.

Trechters

De functie van trechters speelt een belangrijke rol in het masterplan. De trechters zijn bedoeld om zowel de auto's vanaf de A7 als de boten vanaf de Waddenzee naar Den Oever te leiden. Dit uitgangspunt is ontstaan door de constatering dat miljoenen mensen per jaar langs Den Oever rijden of varen zonder te stoppen. Het is dus noodzakelijk om voorzieningen te creëren om de bezoekers aan Den Oever en Wieringen te verleiden een stop te maken in Den Oever en wellicht via Den Oever ook het prachtige gebied van Wieringen te verkennen. Daar zijn twee strategische locaties voor gekozen: Het recreatietransferium (nabij de huidige Connexxion locatie) vanaf de A7 en de Vissers- en Waddenhaven vanuit de Waddenzee.

Haven

De haven is de plek waar inwoners wandelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Ook is daar wekelijks een verse vismarkt. Daarnaast is de haven de plek waar de jaarlijkse Flora- en Visserijdagen worden georganiseerd. Echter is de locatie een weinig aantrekkelijke plek op de dagen dat niets georganiseerd wordt. Het masterplan heeft onder andere als doel om de kwaliteit van de haven op te waarderen, zodat deze centrale plek ook in de toekomst aantrekkelijk is en bezoekers blijft trekken. De plannen voorzien in het herinrichten van de vissershaven en waddenhaven tot een recreatiehaven. Verder wil de gemeente industrie, overige bedrijvigheid en de vissersvloot in de Noorderhaven concentreren. Zo wordt de haven in twee duidelijk herkenbare zones opgedeeld.

Waterkering

Nauw verbonden aan de herinrichting van de haven, zijn de plannen rond de waterkering bij Den Oever van het HHNK. Het college van B&W heeft onderzocht hoe de dijkverhoging een plek kan krijgen in het masterplan en bij de klankbordgroep gepeild of hiervoor lokaal draagvlak is. Hierbij heeft de gemeente aangegeven dat bij de dijkverhoging eventuele kaderuimte wordt gecompenseerd. Het HHNK werkt nog een ontwerp uit voor de aanpassing van de hoogwaterkering.

Motie

Tegelijkertijd met de ontwikkelingen heeft de Tweede Kamer op vrijdagmorgen 6 juli 2012 een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd het project Dijkversterking in Den Oever uit te stellen tot de start van de verhoging van de Afsluitdijk (over twee jaar). Daarnaast wordt de regering gevraagd de dijkverhoging te koppelen aan de uitwerking van de Structuurvisie Afsluitdijk en de ontstane ruimte in de planning te benutten om alternatieve plannen uit de regio door te rekenen en mee te wegen. Het HHNK en Rijkswaterstaat onderzoeken nu de uitvoering van de motie. De resultaten van het onderzoeken zijn naar verwachting in september 2011 bekend. Aan de hand van deze uitslag zal Hollands Kroon nadenken hoe het ingezette traject verder vervolgd wordt.

Vogelobservatie- en uitzichtpunt

Het vogelobservatie- en informatiepunt wordt gezien als een vervanging van het huidige uitkijkplatform. Door de grote diversiteit en aanwezigheid van bijzondere vogelsoorten op de Waddenzee is dit een plek waar veel 'vogelaars' hun hart op kunnen halen. Met de komst van deze voorziening worden informatie en observatie gecombineerd.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl