Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 19 juli 2012 Motie dijkversterking Den Oever - HHNK bekijkt nogmaals koppeling Afsluitdijk en dijkversterking

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verbaasd over de motie die is ingediend in de Tweede Kamer over de dijk in Den Oever. Gedurende het planproces is er voortdurend afstemming geweest met Rijks-waterstaat. Diverse samenwerkingsmogelijkheden met de Afsluitdijk zijn al onderzocht, maar er bleek geen koppeling mogelijk.

Deze zomer gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met belanghebbenden en het project Afsluitdijk nogmaals kijken naar de eerdere onderzoeken. Er wordt bekeken of er met de inzichten van nunog redenen zijn om het concept-voorkeursalternatief aan te passen. Inmiddels is de rijksstructuurvisie Toekomst Afsluitdijk vastgesteld. Die werpt geen nieuw licht op de voor de dijkversterking Den Oever gemaakte afweging. Naar aanleiding van het overleg wordt na de zomer een schriftelijke onderbouwing bij staatssecretaris Atsma aangeleverd. Een paar jaar wachten met het versterken van de dijk totdat de Afsluitdijk verder in het proces is zou een grote vertraging voor de dijk in Den Oever betekenen, wat gevolgen voor de waterveiligheid in Den Oever met zich mee kan brengen.

Op dit moment is er voor de dijk Den Oever een concept-voorkeursalternatief in beeld. De maatregelen van deze variant zijn het ophogen van de havendijk met maximaal 1,50 meter, het aanbrengen van een berm op het haventerrein (maximaal 14,50 meter breed) en het versterken van de dam ten noorden van de Vissershaven.

Door optimalisatie en maatwerk worden de gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast houden we (HHNK) rekening met het Masterplan Den Oever. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden van een integraal ontwerp. Dit kan kansen bieden voor Den Oever in het algemeen en de haven in het bijzonder. In het najaar is er een informatiebijeenkomst voor de omgeving. Daarna stelt ons bestuur het alternatief definitief vast. De dijk moet zoals afgesproken met het Rijk in 2017 weer veilig zijn.

Motie in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is begin juli 2012 een motie aangenomen over het uitstellen van het project dijkversterking hoogwaterkering Den Oever. De motie was ingediend door VVD en PvdA. De motie is gebaseerd op mogelijke kostenbesparing door samenwerking met het project Afsluitdijk en omdat er weinig draagvlak in de regio is voor het concept-voorkeursalternatief. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl