Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 januari 2013 Kop van Noord Holland in landelijke top drie voorkomen voortijdig schoolverlaten

De Kop van Noord Holland staat op de derde plaats met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Dat blijkt uit landelijke cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De gemeenten in de Kop van Noord Holland werken samen met het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs om het schoolverzuim terug te dringen en daarmee het voortijdig schoolverlaten op lange termijn te voorkomen.

Nieuwe projecten

Wethouder Turnhout (Gemeente Den Helder): "Dit schooljaar gaan we daar opnieuw aandacht aan besteden en wordt er verder met de scholen gewerkt aan nieuwe preventieve projecten, zoals het terugdringen van onterecht ziekteverzuim, de opvang en begeleiding in het onderwijs voor jongeren met een specifieke problematiek (de zogenaamde pluspunten) en een project om jongeren te begeleiden naar een werkervaringsplaats of stage om zo het voortijdig schoolverlaten of verzuim te voorkomen. Jongeren zonder opleiding hebben veel minder kansen op de arbeidsmarkt. We willen alle jongeren blijven helpen om goed toegerust te zijn op werk na hun opleiding, waarbij minimaal een Mbo-opleiding niveau 2 dan wel Havo een vereiste is."

Inzet op meerdere fronten

De gemeenten zetten zowel regionaal als op gemeentelijk niveau in. Op regionaal niveau springt in het schooljaar 2012-2013 het project De verzuimconsulent eruit. Jongeren die ongeoorloofd afwezig zijn en niet thuis zijn worden gemeld bij de gemeentelijke verzuimconsulente die de leerling en ouders/verzorgers thuis bezoekt. Het project vormt een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat wordt uitgevoerd in het kader van het Convenant Voortijdig Schoolverlaten Kop van Noord-Holland 2012.

Leerplicht

Op gemeentelijk niveau speelt de leerplichtambtenaar een belangrijke rol. De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat jongeren naar school gaan en niet verzuimen. Als er sprake is van onrechtmatig verzuim wordt dit direct aangepakt.

Op de scholen hebben de leerplichtambtenaren een spreekuur waar jongeren op worden uitgenodigd die verzuimen of te laat komen.

Jongeren tot 23 jaar, die niet meer op school zitten maar toch weer een opleiding willen oppakken kunnen worden ondersteund door middel van de RMC-trajectbegeleiding. Door de vele kennis van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt kan eventueel met behulp van een beroepentest gezocht worden naar aan passende opleiding.

Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op de website van team leerlingenzorg van de gemeente Den Helder, www.lerenindekop.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl