Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privavy verklaring

Algemeen: 09 januari 2013 Hollands Kroon actief aan de slag met burgerparticipatie in 2013

Vanaf 2013 gaat gemeente Hollands Kroon drie jaar lang in verschillende projecten actief aan de slag met burgerparticipatie. Wethouder Van Dijk: "Dat betekent dat Hollands Kroon haar inwoners niet alleen betrekt bij de vorming en uitvoering van beleid, maar ook in een vroeg stadium invloed overdraagt aan inwoners, bedrijven en instellingen."

De gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol. Op 10 januari 2013 bespreekt de raad het onderwerp in een besloten themabijeenkomst.

Veel verschillende vormen

De strategische visie voor Hollands Kroon was duidelijk; in de nieuwe gemeente speelt interactieve beleidsvorming een grote rol. Maar, licht wethouder Van Dijk toe: "Er bestaan echter veel verschillende manieren om hier vorm aan te geven. De participatieprojecten van gemeente Hollands Kroon bekijken de komende drie jaar verschillende participatievormen. De uitkomsten van deze projecten gebruikt de gemeenteraad als input voor het definitieve participatiebeleid voor Hollands Kroon."

Soorten projecten

Voor Hollands Kroon werkten de voormalige fusiegemeenten al met bepaalde burgerparticipatievormen, zoals dorpsraden. In 2012 zijn de contacten met de bestaande dorpsraden gecontinueerd en besloot de gemeenteraad de financiële ondersteuning voor de dorpsraden komend jaar te behouden. De nieuwe projecten voor Hollands Kroon omvatten ook andere vormen. Hierbij betrekt Hollands Kroon altijd de directe leefomgeving of gebruikers van specifieke voorzieningen.

Wethouder Van Dijk roept inwoners met ideeën op zich te melden: "Heeft u een idee voor een participatieproject? Hollands Kroon staat open voor uw suggestie!"

Wat is burgerparticipatie?

Er bestaan veel verschillende definities van burgerparticipatie. Hollands Kroon hanteert de volgende: "Participatie is het deelnemen van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan beleidsprocessen gericht op de publieke zaak. Het kan daarbij gaan om de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van beleid." (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl