Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 22 januari 2013 Noord-Holland Noord pakt alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren aan

Vanaf 2013 slaan de regio's Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland de handen ineen om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen.

Topprioriteit

Het is een topprioriteit, omdat een overweldigende meerderheid van 90 % van de inwoners vindt dat er extra geld en tijd ingestoken mag worden. GGD Holland Noorden en het Programmabureau Integrale Veiligheid van Politie Noord-Holland Noord zijn daarom gevraagd een integraal programma samen te stellen.

Programma

De kracht van het programma is een preventieve én een repressieve aanpak voor de gemeenten in de drie regio's. Eerdere bemoedigende projectresultaten zijn een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan en de krachten te bundelen onder de noemers 'In control of alcohol' en 'In control of drugs'.

Nieuwe aanpak

Er zijn in de gezamenlijke aanpak tot 2016 activiteiten opgenomen die in de afgelopen jaren succesvol bleken. Ook zijn er veel nieuwe activiteiten, zoals interactieve theatervoorstellingen voor jongeren in het speciaal voortgezet onderwijs en voor hun ouders.

  1. Voor de MBO/ROC-scholen zijn er nieuwe elektronische lesmethoden alcohol en drugs.
  2. Met behulp van de nieuwe Drank en Horecawet kan 'In control of alcohol' jongeren onder de 16 jaar er op wijzen dat alcoholbezit strafbaar is. De wet geeft extra nieuwe handvatten om het verstrekken van alcohol beter te handhaven.
  3. Mystery guest-onderzoeken met jongeren onder de 16 jaar ondersteunen die aanpak.
  4. Sociale media zijn nieuwe middelen om in contact te komen met jongeren en ze te betrekken in het programma. Daar maken ze veel gebruik van, zoals via Facebook.com/incontrol of via .

Unieke samenwerking

Het is uniek dat gemeenten in een financieel moeilijke tijd gezamenlijk extra geld beschikbaar stellen en voor het eerst dat er een dergelijke grote samenwerking is met zowel preventieve als repressieve activiteiten. Die samenwerking trok daarom landelijk de aandacht van het ministerie VWS en van het Trimbos Instituut.

Goede resultaten

In 2007 startte de uitvoering van het project 'Westfrisse Jeugd' in West-Friesland. Later volgde het project 'Helder in de Kop' in de Kop van Noord-Holland en 'Nuchter Noord Kennemerland' in Noord-Kennemerland. Aanleiding waren de verontrustende cijfers van kinderen die steeds jonger, vaker en meer alcohol dronken. Door die afzonderlijke projecten zijn in vijf jaar tijd al goede resultaten geboekt, zoals:

(bron: gemeente Enkhuizen, Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl