Algemeen: 01 februari 2013 Gemeente Hollands Kroon past nota's baggeren aan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon gaat bepaalde nota's voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, die in december 2012 aan diverse inwoners zijn verstuurd, aanpassen, omdat er in de afwikkeling fouten zijn gemaakt.

Gedeeld onderhoud

In 2011 en 2012 heeft de gemeente diverse wegsloten in het buitengebied van Anna Paulowna laten uitbaggeren. Voor deze sloten geldt een gedeelde onderhoudsplicht. Dat is vastgelegd in de keur van het Hoogheemraadschap.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de toenmalige gemeente Anna Paulowna alle belanghebbenden een brief gestuurd over de werkzaamheden. Daarin stond dat de gemeente de sloot ging baggeren en dat de aan de sloot grenzende partij kon kiezen uit twee opties; ofwel de aangrenzende partij ontving de bagger, waarmee er geen kosten in rekening werden gebracht, ofwel de aangrenzende partij kon of wilde de bagger niet ontvangen. De gemeente voerde dan de baggerwerkzaamheden uit tegen een vooraf vastgesteld tarief per strekkende meter sloot. Het tarief daarvoor is afgeleid uit het baggerplan (2005) en vastgesteld door het college van B&W van de voormalige gemeente Anna Paulowna. Naast de uitvoeringskosten zijn in dit tarief ook de voorbereidingskosten, administratieve kosten en de kosten voor het bemonsteren van de bagger meegenomen.

Fouten

Helaas zijn er in de afwikkeling van de werkzaamheden fouten gemaakt. Een aantal aangrenzende partijen hebben ten onrechte een nota ontvangen. Bijvoorbeeld omdat zij de bagger wel hebben ontvangen, of omdat de werkzaamheden (nog) niet zijn uitgevoerd. Daarnaast is opgemerkt dat de bedragen op de nota’s niet altijd strookt met de werkelijke kosten.

Excuses

Het college van B&W van Hollands Kroon erkent dat er fouten zijn gemaakt en heeft besloten de mensen die bezwaar hebben gemaakt gedeeltelijk tegemoet te komen. Voor aangrenzenden die de bagger wel hebben ontvangen trekt de gemeente de nota in. Dit geld ook voor locaties waar de werkzaamheden (nog) niet hebben plaatsgevonden. Voor alle overige situaties wordt de nota gehandhaafd volgens de eerder gemaakte afspraken. In een nieuw baggerplan voor Hollands Kroon worden de zaken voor de toekomst goed vastgelegd en geregeld. Het college verwacht in de toekomst rond baggerwerkzaamheden dan ook geen misverstanden en fouten meer. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl