Algemeen: 06 februari 2013 De Nieuwe Afsluitdijk; energieturbines en een vismigratierivier

de nieuwe afsluitdijk logo Turbines in de sluizen van Den Oever, die de energie uit de spuistroom benutten. De aanleg van een vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, om de visstand te verbeteren. Twee voorbeelden van projecten uit het uitvoeringsplan 'De Nieuwe Afsluitdijk'.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het uitvoeringsplan vastgesteld.

Onder de noemer 'De Nieuwe Afsluitdijk' werken vijf overheden in dit programma de komende vier jaar samen. Het gaat om projecten rond energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Daarmee is naar verwachting een investering van Ä 42 miljoen gemoeid. De financiering bestaat uit bijdragen van de regionale overheden, marktpartijen en subsidies. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Ä 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de ambities van De Nieuwe Afsluitdijk.

Unieke innovatieve projecten

In de sluizen van Den Oever hangen turbines die de energie van de spuistroom benutten. Het Tidal Testing Centre werkt aan uitbreiding van de capaciteit en de testfaciliteiten. Ook is er een belangrijke stap gezet richting het herstel van de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. In een haalbaarheidsstudie is aangetoond dat de aanleg van een vismigratierivier bij Kornwerderzand bijdraagt aan het herstel van de visstand. Nog een uniek project is de start van de bouw van een proeflocatie op Breezanddijk met Blue Energy door Redstack. Gedeputeerde Joke Geldhof van Noord-Holland spreekt van unieke Nederlandse deltatechnologie met internationale uitstraling. Een belangrijk doel van het uitvoeringsplan is de verrijking van de export van Nederlandse deltatechnologie.

Schouder-aan-schouder met elkaar optrekken

Het uitvoeringsplan is een gezamenlijk plan van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest Fryslân en Harlingen. In het programma wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen, marktpartijen en belangenorganisaties. Ook regionale samenwerkingsverbanden zoals Energy Valley en Programma Naar een Rijke Waddenzee zijn belangrijke partners. Coördinerend gedeputeerde Schokker van Fryslân geeft aan dat het een ontwikkelingstraject is van vele jaren en nodigt partijen uit om mee te doen. "Het uitvoeringsplan is een mooi resultaat van schouder-aan-schouder met elkaar optrekken. We staan altijd open voor nieuwe partners en ideeën."

De Rijksoverheid en De Nieuwe Afsluitdijk werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon de Afsluitdijk. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en voor de vergroting van de afvoercapaciteit. De Nieuwe Afsluitdijk is verantwoordelijk voor de eerder genoemde ambities.

Raden en Staten

De Staten van de provincie Fryslân en de gemeenteraad van Harlingen zijn al geïnformeerd over het uitvoeringsplan 'De Nieuwe Afsluitdijk'. De Staten van de provincie Noord-Holland ontvangen binnenkort het besluit over het uitvoeringsplan. Volgende maand ligt het plan voor bij de Raden van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon.

Meer informatie over De Nieuwe Afsluitdijk is te vinden via www.denieuweafsluitdijk.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl