Algemeen: 08 februari 2013 Nieuwe subsidieregels Den Helder: eenvoudiger, scherper, soepeler

Vorige week heeft de gemeenteraad van Den Helder besloten de subsidieregels aan te passen. Met het aannemen van de Algemene Subsidieverordening 2013 kiest de gemeenteraad voor duidelijkere regels, scherpere criteria en ruimere mogelijkheden voor instellingen om naast de subsidie initiatief te nemen voor alternatieve geldstromen.

In de praktijk bleek dat het bestaande subsidiebeleid onvoldoende aansloot op de huidige eisen. Het subsidiebeleid werd mede door de bezuinigingen ingewikkeld en bood te weinig ruimte voor instellingen. Initiatief en creativiteit van deze instellingen kon moeilijk worden beloond onder de vorige regels.

Eenvoudiger

We gaan terug naar twee subsidietypen. Dus geen breed scala aan subsidies meer, die in betekenis en definities elkaar raken of overlappen. We kiezen zo voor minder en duidelijkere regels die meer houvast bieden en meer mogelijk maken.

Scherper

Scherpere criteria vergroten voor gemeente en instellingen het inzicht in de rechten op subsidie en maakt de achterliggende subsidiedoelen helderder. De instellingen kunnen gerichter aanvragen en de gemeente heeft er minder werk aan.

Soepeler

Instellingen krijgen meer mogelijkheden om naast de subsidierelatie met de gemeente alternatieve geldstromen aan te boren, reserves of vermogen op te bouwen. Zo kunnen instellingen zelf of via samenwerking meer mogelijk maken. Zo worden initiatief en creativiteit beloond.

Met ingang van dit jaar worden alle subsidierelaties en nieuwe aanvragen op basis van de nieuwe regelgeving beoordeeld. In april 2013 zal het college nog de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels vaststellen.

De Algemene subsidie verordening is te vinden op www.denhelder.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl