Algemeen: 11 februari 2013 Brandweeronderdelen Texel en Den Helder officieel samen

De burgemeesters van Texel en Den Helder, Francine Giskes en Koen Schuiling, ondertekenen vrijdag 15 februari 2013 de overeenkomst om de samenwerking tussen de beide brandweerkorpsen te bekrachtigen. De 'koude' organisatie-onderdelen van de brandweerorganisaties worden samengevoegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit voor beide korpsen voordeel oplevert: het komt de kwaliteit van de brandweerzorg ten goede, zonder dat dit extra geld kost. Personeel van Texel wordt vanaf 1 maart 2013 gedetacheerd bij het korps Den Helder.

De brandweerkorpsen van Texel en Den Helder hebben allebei een relatief klein, 'koud' organisatie-onderdeel. Zo wordt het deel van de organisatie genoemd dat niet direct bij incidenten wordt ingezet. Vanwege die kleinschaligheid hebben beide brandweren problemen om de kwaliteit van de brandweerzorg op peil te houden en de continuïteit te borgen. Dit betreft vooral het vastleggen van procedures, het opstellen en uitvoeren van beleid en dergelijke. Bij beide organisaties komt dit door capaciteitsgebrek. Om dit probleem op te lossen en omdat de risicobeelden en de problematieken van Texel en Den Helder voor een groot deel overeenkomen, hebben beide gemeenten besloten samen te werken.

Dubbele werkzaamheden worden door samenvoeging voorkomen en beide organisaties kunnen beter gebruik maken van de aanwezige expertise.

Voordelen

De samenvoeging gaat aantoonbaar efficiencyvoordelen opleveren voor beide organisaties. Het zorgt voor een nog betere brandweerzorg in de gemeenten Texel en Den Helder zonder dat dit extra geld kost. Beide korpsen kunnen met gelijkblijvende grootte een hogere kwaliteit leveren. De samenvoeging van beide organisatie-onderdelen past ook in de toekomstbeelden als het gaat om de regionalisering van de brandweer Noord-Holland Noord. Voor het daadwerkelijke optreden bij incidenten (de repressie) heeft de samenwerking geen direct effect. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl