Algemeen: 15 februari 2013 Wmo-adviesraad Schagen zoekt nieuwe leden

De gemeente Schagen is op zoek naar nieuwe leden voor de Wmo-adviesraad.

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wie zoeken we?

We zoeken enthousiaste leden die zich willen inzetten voor het collectieve belang van de kwetsbare inwoners van de gemeente Schagen. Mensen met een brede interesse en voldoende tijd om vergadering bij te wonen en deel te nemen in werkgroepen. Verder is het belangrijk dat u kunt omgaan met een computer en e-mail, ook kan u worden gevraagd een advies te schrijven. Een advies dat uiteraard gezamenlijk vanuit de adviesraad tot stand komt. Spreekt bovenstaande u aan en denkt u van toegevoegde waarde kunt zijn? Neem dan vóór 1 maart 2013 contact op met:

De Wmo-adviesraad Schagen
Dhr. A.M. Brand, voorzitter a.i.
De Dreef 23
1741 MG Schagen
Telefoon: (0224-) 296098 E-mail:

De Wmo-adviesraad vergadert minimaal viermaal per jaar. Daarnaast nemen leden deel aan werkgroepen, betreffende de prestatievelden van de Wmo. Ter voorbereiding van specifieke onderwerpen kunnen ad-hoc werkgroepen worden geformeerd. (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl