Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 15 februari 2013 Gemeente Texel voorbereid op de toekomst

De uitdaging voor Texel is bestuurlijk zelfstandig blijven terwijl het takenpakket groter en zwaarder wordt ten opzichte van beschikbare financiële middelen. In de ontwikkeling naar een compacte slagvaardige regiegemeente is ook een aanpassing in de organisatiestructuur noodzakelijk.

Vanaf 1 maart 2013 wordt gewerkt vanuit een vereenvoudigde structuur met één managementlaag, drie teams gericht op de gemeentelijk dienstverlenende taken en drie ondersteunende teams. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van werken. Hiervoor start binnenkort de werving voor een viertal nieuwe managers.

Het nieuwe werken

Het werken bij de gemeente, bij de overheid, verandert. Deze omslag vindt momenteel in heel Nederland plaats op alle overheidsniveaus. De overheid verandert van een beheer naar regieorganisatie, waardoor sneller ingespeeld kan worden op veranderingen in de samenleving en meer samengewerkt wordt met lokale en regionale partners. Kennis wordt breder gedeeld, kosten bespaard en kwetsbaarheid verminderd. Ook digitalisering heeft een andere manier van werken mogelijk gemaakt die tijd en plaats onafhankelijk is. Platte organisaties met minder hiërarchische lijnen en meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers.

Gemeente Texel bevindt zich momenteel midden in deze organisatieontwikkeling, onder de noemer 'Zelf aan het stuur'. Dit credo refereert aan de interne ontwikkeling naar het 'nieuwe werken', het worden van een compacte regiegemeente en het behoud van de autonomie van het eiland Texel. Door deze ontwikkeling is, onder aanvoering van de gemeentesecretaris / algemeen directeur, het aantal leidinggevenden binnen de gemeente teruggebracht van oorspronkelijk twintig naar zes personen. Voor voormalige leidinggevenden geldt dat zij de komende tijd zorgvuldig worden begeleid in het vinden van nieuw werk. Dit gaat volgens het Sociaal Statuut dat afgesproken is met de bonden / werknemersorganisatie.

Gemeentewinkel

De nieuwe structuur binnen de gemeente Texel zet de klant centraal. De dienstverlening van de gemeente Texel wordt binnen de nieuwe organisatiestructuur nog meer in het hart van de organisatie gepositioneerd.

Doel is om zoveel mogelijk klantencontacten in de gemeentewinkel direct af te handelen. Zowel de gebruikelijke zaken, als het aanvragen van een paspoort of Texelvignet, maar ook meldingen in de openbare ruimte of een eenvoudig af te handelen subsidieverzoek of vergunningaanvraag. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl