Algemeen: 26 februari 2013 Op weg naar inspraak op de versterkingsplannen Kust Noord-Holland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt toe naar de ter inzage legging van de plannen voor de versterking. De stukken zijn ingeleverd bij de provincie Noord-Holland. Zij geven de plannen vrij voor de inspraak. In het projectplan staat onder andere een beschrijving wat het project precies inhoudt en de wijze van uitvoering van het voorkeursalternatief. Ook is de totstandkoming van het voorkeursalternatief beschreven (brugnotitie). Een belangrijk onderdeel van de plannen is het milieueffectrapport (MER) waarin de effecten op de omgeving staan beschreven.

Vanaf eind april 2013 liggen het projectplan en de MER zes weken ter inzage. Iedereen die wil kan op de stukken reageren. Na de inspraak en eventuele verwerking van zienswijzen kunnen wijzigingen nog meegenomen worden. Meer informatie over ter inzage legging volgt binnenkort. (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl