Algemeen: 28 februari 2013 Dijklekkage nabij de Mielbrug over het Kanaal Schagen-Kolhorn

Een oplettende loonwerker wees ons afgelopen vrijdag op een dijklekkage nabij de Mielbrug over het Kanaal Schagen-Kolhorn. Er liep water door de dijk en er werd zand en klei meegevoerd. Op 26 februari 2013 werd de dijk gerepareerd. De dijk beschermt de Neskaagpolder.

Op het filmpje is duidelijk de natte, donkere plek en de uitstroom onderaan de dijk te zien.

Loonbedrijf Sneekes was bezig om in opdracht van Staatsbosbeheer het riet in de rietput aan de binnenkant van de dijk te maaien. Deze rietput ligt net ten oosten van de Mielbrug, nabij het buurtschap Barsingerhorn. Door het maaiwerk kwam een plek bloot te liggen waar geen sneeuw en rijp meer lagen. "Een duidelijke, donkere plek in het land", aldus Jos Sneekes. Na zijn melding is onze dijkbeheerder Alex Hendriks direct gaan kijken. Er stroomde veel water uit de dijk. Kwalijker was dat het water ook klei en zand mee spoelde. Na overleg met de specialist-beheerder en de adviseur Waterkeringen werd besloten tot snelle actie. "Dit kan op de lange duur de dijk ondermijnen. Deze kwelplek moest zo snel mogelijk dicht", aldus Hendriks.

Berlijnse Muur

Afgelopen vrijdag is de plek provisorisch gedicht met Geodoek en zandzakken.

Hiermee werd de waterstroom niet gestelpt, maar is wel voorkomen dat er meer grond los spoelde. Inspectie op zondag wees uit dat dit inderdaad hielp.

Vandaag wordt het lek gedicht. Eerst wordt het lek als het ware uitgegraven. Dan wordt het ontstane gat met vette klei gevuld en aangedrukt. Hiermee is het lekken gestopt.

Vervolgens wordt de instroom aan de buitenzijde van de dijk opgezocht. In de lengte-richting van de dijk zal een sleuf worden gegraven van een halve meter breed en een meter of tien lang. Ook deze sleuf wordt dichtgedrukt met vette klei. Elke keer een kort stukje, zodat de dijk geen gevaar loopt. Hoe diep, dat moet tijdens het graven bepaald worden. Uiteindelijk komt er een soort Berlijnse Muur in de lekstroom komt te staan.

Omdat de dijk vrij smal is, gebruiken we een rupsdumper en een klein graafmachientje. Het materieel wordt via de Mieldijk aangevoerd. Naast de weg wordt de klei overgeladen in de dumper.

Natuurlijke gravers

"Waarschijnlijk mollen", oordeelde Hendriks. "Daar doe je weinig tegen, dat is de natuur. Die graven hele gangenstelsels." Een probleem waar we regelmatig tegenaan lopen. Andere veroorzakers zijn vaak ratten. De komende tijd wordt de dijk extra in de gaten gehouden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl