Algemeen: 28 februari 2013 Gemeenteraad Schagen bespreekt profielschets nieuwe burgemeester met CdK

Dinsdagavond 5 maart 2013 om 19.30 uur bespreekt de gemeenteraad van Schagen de profielschets voor de nieuwe burgemeester met de Commissaris van de Koningin, Johan Remkes.

De openbare vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Schagen aan de Laan 19, belangstellenden zijn van harte welkom.

In de nieuwe gemeente Schagen is Gerrit Westerink momenteel de waarnemend burgemeester. Hij blijft aan tot de nieuwe burgemeester wordt beëdigd en geïnstalleerd. Aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen, bespreekt de raad op 5 maart 2013. Bij het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester wordt tevens de Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester vastgesteld. De volledige agenda van de vergadering is te vinden op www.schagen.nl bij bestuur & organisatie in de rubriek 'vergaderingen'

Na de vergadering van 5 maart 2013 gaat de benoemingsprocedure in vertrouwelijkheid verder. Na vaststelling van de profielschets stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open in de Staatscourant met een termijn van drie weken. Uiteindelijk krijgt de gemeenteraad een concept-aanbeveling voorgelegd van de vertrouwenscommissie. Als alles volgens plan verloopt, kan Schagens nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit door koning Willem Alexander worden benoemd per 1 oktober 2013. (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl