Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 07 maart 2013 Voortgang regionale projecten besproken in Commissie Zorg, Cultuur en Middelen Noord-Holland

Maandag 25 februari 2013 heeft de commissie Zorg, Cultuur en Middelen (ZCM) van provinciale staten Noord-Holland de regionale projecten jeugdzorg 2011 & 2012 uitvoerig besproken.

Het Rijk heeft besloten om per 1 januari 2015 de provinciale jeugdzorg over te hevelen naar gemeenten, de zogenaamde transitie jeugdzorg. De provincie heeft in haar provinciale transagenda uitgesproken dat zij gemeenten binnen de kaders van de wet op de Jeugdzorg ruimte wil geven om te experimenteren. De gemeenten experimenteren in een zestal regio's. Dit zijn de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar in het noorden, en de regioís Gooi en Vechtstreek en Noord en Zuid Kennemerland.

Al in 2011 is gestart met een uitvoeringsregeling om deze regionale projecten mogelijk te maken. Deze regeling was bedoeld om te experimenteren en feitelijk aan de slag te gaan met de jeugdzorg. Als verdieping op de regionale projecten, is het afgelopen jaar de uitvoeringsregeling 2012 gemaakt (zie voor precieze voorwaarden de bijlage op www.noord-holland.nl).

Een voorbeeld van waar verschillende gemeenten mee aan de slag zijn gegaan, is de toepassing van de methodiek een gezin, een plan. Bij deze methodiek vormen professionals, hulpverleners en vrijwilligers die bij de cliënt betrokken zijn èèn team. Dit team werkt samen met de gezinsleden aan het 'herstel van het gewone leven'.

Op dit moment vinden er ambtelijke en bestuurlijke overleggen tussen de provincie en regio's plaats. Deze gesprekken hebben als onderwerp de stand van zaken van de verschillende gemeenten en de regio's in de transitie.

Tijdens deze overleggen ligt nadrukkelijk de vraag op tafel wat de regionale behoeftes zijn met betrekking tot de experimenteerruimte. Op grond hiervan wordt gekeken hoe de provincie de experimenteerruimte in 2013 gaat inrichten. In juni praat de commissie Zorg, Cultuur en Middelen daarover verder. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl