Algemeen: 18 maart 2013 Ketenaanpak ouderenmishandeling in Noord-Holland Noord

Burgemeester en wethouders van Den Helder stellen Ä 25.000 beschikbaar voor de aanpak van ouderenmishandeling in Noord-Holland Noord. Het Rijk geeft de komende jaren prioriteit aan dit onderwerp en heeft de centrumgemeenten gevraagd hieraan mee te werken.

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd voor dit project een regionaal plan van aanpak te maken voor de jaren 2013 en 2014.

De eerste stap daarin is het inzichtelijk maken van de problematiek en een procedure voor de melding van ouderenmishandeling. Uiteraard met als achterliggend doel dat oudermishandeling wordt voorkomen en/of stopt. In Nederland heeft naar schatting 5 tot 7% van de ouderen te maken met een vorm van mishandeling. De centrumgemeenten (waaronder Den Helder) ontvangen voor de uitvoering van een ketenaanpak geld van het Rijk.

Wethouder Wiltrude Turnhout: "Het is schrijnend dat ouderenmishandeling bestaat. Dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Ouderen zelf zijn soms bang dit te melden, omdat ze vaak afhankelijk zijn van de zorg van de persoon die hen mishandelt. Het is daarom vooral belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt, zodat we er gezamenlijk iets aan kunnen doen."

Speerpunten

Speerpunt in het plan van aanpak is gezamenlijke voorlichting door het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de ouderenbonden. Daarnaast worden er vrijwilligers en professionals in de ouderenzorg getraind om mishandeling te herkennen en te melden Mocht hier sprake van zijn, dan is het zaak de mishandeling te stoppen door hulpverlening aan te bieden. Gezinsleden en andere mantelzorgers worden ondersteund, zodat ze niet overbelast raken.

Lang niet altijd opzettelijk

Ouderenmishandeling komt in verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld in de huiselijke kring, door partners, kinderen, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. Maar het gebeurt ook door professionals, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is lang niet altijd het geval. Waar mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn knijpen of slaan, te weinig of te eenzijdig eten en drinken of psychische mishandeling. Ook worden ouderen soms onder druk gezet om hun testament te wijzigen of wordt de spaarrekening geplunderd.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Wie ouderenmishandeling vermoedt kan contact opnemen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Den Helder, , telefoon 0223-683363. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl