Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 04 april 2013 Start zandsuppletie bij Zwakke Schakel Callantsoog

Op woensdag 3 april 2013 zijn de eerste kuubs zand neergelegd voor een sterke vooroever bij Callantsoog. In totaal biedt twee miljoen kuub hier straks het hoofd aan de grootste golven. Onzichtbaar, want deze held van zand ligt onder water. Het werk in Callantsoog is de start van het veiliger maken van de Noord-Hollandse Noordzeekust, met als hoogtepunt de aanleg van nieuwe duinen en strand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering aan het eind van dit jaar.

Het schip, een soort drijvende stofzuiger, zuigt eerst ongeveer tien kilometer uit de kust zand op. Daarna vaart het tot vlak voor de kust. Daar lost het schip het zand via de onderzijde of door het zand met een boog eruit te spuiten. Zo vormt zich een grote zandbank waardoor golven eerder breken en aan kracht verliezen: het wordt veiliger. Omdat het werk in zee gebeurt, is er geen hinder voor de strandgangers. Wel moeten schepen en watersporters op veilige afstand van het schip blijven. Het werk duurt ongeveer tot eind juli 2013. De einddatum hangt af van wanneer de aannemer zijn schepen kan inzetten en de weersomstandigheden.

Hoogheemraad Waterkeringen en Wegen Kees Stam is blij met de start van dit samenwerkingsproject van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland: 'We pakken nu de laatste Zwakke Schakels van de Nederlandse kust aan. Daarmee is de keten rond; zo houden we droge voeten.’ In mei 2013 willen de organisaties samen met gemeenten, natuurorganisaties, recreatieondernemers en inwoners uit de regio vieren dat de kust bij Callantsoog weer sterk wordt.

Slim combineren

Om vaart te maken bij het veilig maken van de Noord-Hollandse kust wordt de vooroeversuppletie al eerder uitgevoerd dan het werk aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit kan omdat Rijkswaterstaat het werk mee heeft genomen bij het reguliere kustlijnonderhoud. Directeur Water, Scheepvaart en Realisatie van Rijkswaterstaat Liz van Duin: 'Rijkswaterstaat heeft al ruim twintig jaar ervaring met onderhoud van de kustlijn. Door de uitvoering van het werk bij Callantsoog inclusief de vergunningenprocedure te combineren met landelijke kustlijnonderhoud, werken we slim samen en kunnen we doorpakken met het veilig maken van de kust.'

Als de kust eenmaal is aangevuld tot een stevige vooroever, wordt de officiële nieuwe kustlijn vastgesteld. Dat betekent dat Rijkswaterstaat bij het reguliere kustlijnonderhoud deze als maatstaf hanteert: wanneer de kustlijn door zee en wind teveel zand verliest, wordt deze aangevuld.

Het werk aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar met dertig miljoen kuub zand een nieuw stuk kust met duinen en strand voor de huidige dijk wordt gecreëerd, start aan het eind van dit jaar. De plannen voor deze versterking liggen vanaf eind april 2013 ter inzage voor inspraak.

Mooiere kust

Provincie Noord-Holland grijpt de versterking aan om samen met de gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland recreatie, natuur, toerisme en economie in het gebied te versterken. Gedeputeerde Water Joke Geldhof: 'Goed dat we gestart zijn. De provincie werkt in deze kustregio aan het vergroten van de toeristische uitstraling door het voor toeristen aantrekkelijker maken van de duinen door de aanleg van een uitkijkpunt, een nieuw wandelpad en een ruiterroute in het Botgat. Ik verwacht dat ondernemers, aangemoedigd door ons, in Callantsoog investeringen gaan doen in hun bedrijven en in nieuwe toeristische voorzieningen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk en economisch sterk kustgebied.' (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl