Algemeen: 18 april 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Digitale legger gaat ter inzage

De afgelopen tijd heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe gedigitaliseerde legger voor de regionale keringen. In totaal is 1.016 kilometer in kaart gebracht. Vanaf 2013 vrijdag ligt het ontwerp van deze legger ter inzage.

Op 17 april 2013 presenteerde het projectteam deze digitale legger aan vertegenwoordigers van gemeenten, natuurorganisaties en nutsbedrijven. Zij zullen hiervan immers veelvuldig gebruik maken. Vanaf vrijdag 19 april 2013 ligt het ontwerp van de legger regionale keringen zes weken ter inzage.

Wat is een legger?

Negentig procent van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Om droge voeten te kunnen houden en veilig kunnen wonen, werken en recreëren, stellen we eisen en regels aan het gebruik van de dijken en de ruimte er omheen. De legger bestaat uit een toelichting en een kaartenboek, waarin de veiligheidszoneringen van de dijk zijn aangegeven. Deze legger is nu gedigitaliseerd en bevat informatie over alle genormeerde boezemwater-keringen in ons werkgebied. Ook zijn alle kunstwerken zoals stuwen, sluizen en gemalen zichtbaar met icoontjes. Een legenda geeft uitleg.

Voor wie is de legger?

Bewoners, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars krijgen met de legger te maken als ze willen bouwen of ondernemen in de veiligheidszone rondom een dijk. Meestal is het niet mogelijk op of bij een waterkering te bouwen. Soms worden er uitzonderingen gemaakt die afwijken van de (beoogde) legger. Het betreffen hier dan maatwerkafspraken die in overleg en in afstemming met ons zijn gemaakt.

Binnen het hoogheemraadschap hanteren vooral beheerders en handhavers de legger. Zij zien er op toe dat er op de juiste manier met de waterkering wordt omgegaan. Om hun werk goed te kunnen doen, nemen zij de legger en de keur (de regelgeving over wat wel en niet is toegestaan op en rond een dijk) als uitgangspunt. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl