Algemeen: 14 mei 2013 Inloopspreekuren over dijkversterking in Den Oever op 15, 22 en 24 mei 2013

In december 2012 is het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking Den Oever vastgesteld. Op dit moment werken wij dit VKA verder uit tot een ontwerp-projectplan. En daar hebben wij de hulp van de omgeving bij nodig.

Daarom houden wij op 15, 22 en 24 mei 2013 inloopspreekuren. 15 mei 2013 in Hotel restaurant de Haan en 22 en 24 mei 2013 in de Basalt.

Bewoners en geïnteresseerden uit Den Oever kunnen nieuwe, aanvullende ideeën inbrengen, maar ook vragen stellen of tekeningen bekijken. Zo wordt er meegepuzzeld op onderdelen van de plannen die nog niet zijn vastgelegd.

Uitgangspunt is het huidige voorkeursalternatief. Het gaat erom samen met de omgeving deze belangrijke en ingewikkelde puzzel verder af te maken.

Praktisch

Datum: 15 mei 2013 Hotel restaurant de Haan, 22 en 24 mei 2013 in de Basalt
Tijd: 16.00- 19.00 uur en vrijdag 24 mei 2013 van 16.00-20.00 uur
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl