Algemeen: 17 mei 2013 Voortgang ontwikkeling Polder Waard Nieuwland

Begin maart 2013 hebben de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland de gebiedsvisie voor de Polder Waard Nieuwland vastgesteld. Dit plan is leidend voor de ontwikkeling van de polder. Deze gebiedsvisie is mede tot stand gekomen na drie bijeenkomsten in het gebied en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Kavelruil (Stivas): In overeenstemming met het fictieve plan van Stivas is in de gebiedsvisie ruimte voor drie additionele erven in de Polder Waard Nieuwland.

2. Waterberging: De waterbergingsopgave wordt opgelost door de verbreding van sloten en de verflauwing van taluds in de noordrand, in de noord-zuid richting en in combinatie met het bergen van water in de zuidelijke natuurzone. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een exacte uitwerking van de opgave.

3. Natuur: Langs een deel van de zuidrand (vanaf de oostelijke punt tot aan de Burgerweg) en een deel van de noordrand (vanaf de westelijke punt tot aan de Burgerweg) is in de gebiedsvisie natuur ingetekend. De ontwikkeling van natuur aan de zuidrand (rietlanden, plus 1,5 hectare bos) en noordrand (unieke vegetaties) past binnen de hoofdopgave om de Polder Waard Nieuwland een (ecologische en recreatieve) impuls te geven.

4. Fietspad Wierdijk: Het fietspad langs de Wierdijk verbindt twee huidige fietsknooppunten in de buurt van de Haukes en de doorgang onder de A7 bij Den Oever. Deze ingreep versterkt de totale recreatieve impuls voor het gebied en de omgeving.

5. Passeerhavens Polderweg: Ten behoeve van de verkeersveiligheid en verbetering van de infrastructuur zijn in de gebiedsvisie zes passeerhavens opgenomen langs de Polderweg.

6. Erven + Wierschuur: De provincie zet de opstallen in eigendom op enig moment in de markt. Voor de Wierschuur is een apart traject opgestart, met als doel om een initiatiefnemer te vinden die een sluitende exploitatie op lange termijn kan garanderen voor het object.

De gebiedsvisie is te vinden op De Kop Werkt.

Plan van aanpak

Gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer werken nu samen aan een plan van aanpak om de gebiedsvisie uit te voeren. Tegelijkertijd vinden op dit moment al een aantal activiteiten plaats. Zo blijft Stivas werken aan de voortzetting van het kavelruilproces. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet daarnaast onderzoek naar de aanwezigheid van kwel in de noordoostelijke hoek van de Polder Waard Nieuwland, dat moet aantonen of de realisatie van natuur op die locatie haalbaar is. (bron: De Kop Werkt)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl